Nationalekonomi GR (A), Regional ekonomi och politik, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Nationalekonomi GR (A), Regional ekonomi och politik, 7,5 hp.

Jag som håller i kursen heter Barbro Widerstedt och har arbetat som lektor på Mittuniversitetet sedan 2017. Innan dess arbetade jag cirka 15 år inom statsförvaltningen, med bland annat frågor om regional ekonomisk utveckling. Jag hoppas ni kommer att tycka att regionala frågor är viktiga och intressanta att studera.

  • Kurskod: NA014G
  • Anmälningskod: L4133
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2021-11-07

Kursen inleds med ett frivilligt uppstartsmöte i Zoom den 30 augusti kl 15. Länk till mötet publiceras i Moodle och schemat i TimeEdit.
Schema i TimeEdit

Kursinformation

Syftet med kursen är att ge en orientering i nationalekonomiska frågeställningar genom att studera regionalekonomiska frågor och metoder.

Undervisningen sker helt på distans och det förekommer inga obligatoriska schemalagda sammankomster. Två dagar före kursstart kommer du att kunna logga in på kursens sida i lärplattformen Moodle, där kursmaterial och ytterligare information kommer att finnas. Uppstartsmötet den 30 augusti filmas och blir tillgängligt på Moodle för den som inte kan delta.

De första veckorna på kursen ägnas åt teoretiska studier, där vi tittar på ekonomiska begrepp och teorier. Därefter kommer vi att titta på hur vi mäter regional tillväxt i praktiken genom att arbeta med regional ekonomisk statistik och sedan tittar vi på hur den regionala tillväxtpolitiken utformas. Sista delen av kursen är tid avsatt för en inlämningsuppgift.
Eftersom kursen inte har några schemalagda moment, så finns inget schema till kursen. En studieplan med rekommenderas inläsningstakt kommer att finnas i den studieguide som ni får tillgång till i samband med kursstarten. Undervisningen består av förinspelade föreläsningar. I anslutning till föreläsningarna finns även instuderingsfrågor och övningsuppgifter. Litteraturen på kursen är

Eklunds, Klas: Vår ekonomi: en introduktion till världsekonomin femtonde upplagan. Lund: Studentlitteratur.
Blair, John P. & Carroll, Michael C.: Local Economic Development: Analysis, Practices, and Globalization. Newbury Park: Sage Publications.

Sid- och kapitelhänvisningar i Eklund kommer att utgå från den femtonde upplagan. Det går bra att använda tidigare upplagor (som då har undertiteln "en introduktion till samhällsekonomin"), men du ansvarar själv för att hitta rätt i den bok du använder. Blair & Carroll finns som e-bok och är tillgänglig via biblioteket (länk kommer att finnas i Moodle).

Examinationen på kursen består av en tenta och en inlämningsuppgift. Inlämningsuppgiften består att ni arbetar i grupper om två för att genomföra och rapportera en mindre studie.

Inlämningsuppgiften ska vara inlämnad senast den 29 oktober kl 18. Tentamen på kursen kommer att genomföras som en hemtenta i den digitala examensverktyget Inspera. Tentan kan genomföras när som helst mellan den 3 november kl 08:00 och den 5 november kl 18:00.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Jag hoppas ni kommer att tycka det är intressant att fördjupa sig i regionalekonomiska frågor!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetBarbro Widerstedt
Kursansvarig