Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp.

Jag som är kursansvarig heter Dick Svedin.

  • Kurskod: NA016G
  • Anmälningskod: L4143
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16

Kursstart kommer att vara den 30 augusti.

Undervisningen kommer att ske på distans (via Zoom).
Det kommer att vara varierande med liveföreläsningar och inspelade sådana. De som är live kommer att spelas in och läggas upp på lär-plattformen Moodle.

Kursinformation

Kursen är uppdelad i tre olika examinationsdelar.
1) Mikroekonomisk teori - Salstentamen, 7.0 hp Betygsskala: 7-gradig betygskala. A-F o Fx, det kommer även ingå ett skrivarbete i form av en marknadsananlys.
2) Tillämpad mikroekonomi - Salstentamen, 6.0 hp Betygsskala: 7-gradig betygskala. A-F o Fx.
3) Inlämningsuppgift -, 2.0 hp Betygsskala: U, G

Kurslitteratur för denna kurs är:
- Författare/red: Bergh, Andreas & Jakobsson, Niklas Titel: Modern mikroekonomi - Marknad, politik och välfärd, Upplaga: Senaste Förlag: Studentlitteratur
- Författare/red: Hultkrantz, Lars & Österholm, Pär (red) Titel: Marknad och politik, Upplaga: Senaste upplagan Förlag: SNS Kommentar: Gäller campus- och distanskurser

Referenslitteratur
Författare/red: Månsson, J Titel: Grundläggande matematik för samhällsvetare och ekonomer, Upplaga: Senaste upplagan Förlag: Studentlitteratur

Till Tillämpad mikro tillkommer även kursboken:
Författare/red: Gerber, James Titel: International Economics, Upplaga: Senaste upplagan, Global edition Förlag: Pearson


Tentamenstider för kursen
(i normala fall mellan kl. 09.00 och 14.00)

Ordinarie tentamenstillfället
Mikroekonomisk teori 2021-11-11
Tillämpad mikroekonomi 2022-01-14

Omtentamens tillfället
Mikroekonomisk teori 2021-12-21
Tillämpad mikroekonomi 2022-03-07

Tredje tentamenstillfället
Mikroekonomisk teori 2022-08-22
Tillämpad mikroekonomi 2022-08-25

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Kontaktuppgifter
Dick Svedin dick.svedin@miun.se, 010-142 84 92

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetDick Svedin
Kursansvarig