Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp.

Varmt välkommen till kursen Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.
Kursen Högskolepedagogik och flexibelt lärande ger fördjupad insikt i vad akademiskt lärarskap innebär och vad som styr och reglerar högre utbildning.

  • Kurskod: PE007A
  • Anmälningskod: T2013
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-06-05

Studiehandledning finner du på kursens sida på lärplattformen Moodle. Du loggar in på Moodle via Studentportalen med de uppgifter som är kopplade till ditt studentkonto, se nedan.

Obs! Även om du är anställd på Miun sker inloggning med ditt studentkonto. Ditt personalkonto funkar inte här.

Om något oförutsett inträffat som innebär att du inte ska gå kursen meddela det i "Mitt Ladok"!

Kursinformation

Kursen består av två delmoment som läses efter varandra och omfattar 7,5hp vardera.
Varje delmoment består av tre teman, varav ett är övergripande för respektive delmoment.
Det första delmomentet omfattar Ramverk för högre utbildning och pedagogisk grundsyn och genomförs v. 35-02.

Kursstart sker måndag 30 augusti, med en inspelad föreläsning som introducerar kurs och det första momentet. Denna föreläsning följs upp i en jourdialog med ansvariga lärare, där du har möjlighet att ställa frågor om kursen, moment, arbetsprocess, uppgifter etc. Denna jour genomförs torsdag, den 2 september, kl 16.00 - 18.00. Länk till jourdialogen finner du i kursrummet på Moodle.

Schemalagda träffar sker via videokonferensen Zoom. Det är viktigt att du bekantar dej med Zoom, se exempelvis https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697. Det är också viktigt att du har tillgång till stabil Internetuppkoppling ett headset (d.v.s. hörlurar med mikrofon) eller motsvarande så att det inte blir rundgång under våra samtal.

Om du har frågor som gäller kursen som helhet eller de olika momenten som ingår i kursen vänder du dej till kursansvarig eller examinator. Frågor av administrativ karaktär riktas till utbildningsadministratör eller studierektor.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Efter fullgjord kurs är min förhoppning att du har utvecklat fördjupade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att arbeta professionellt med utbildning inom högskola och universitet eller inom annan pedagogisk verksamhet som ställer krav på akademiskt lärarskap.

Avslutningsvis vill jag än en gång hälsa dig varmt välkommen och hoppas att vi kommer få en givande tid tillsammans!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatharina Höijer
Kursansvarig: Catharina Höijer, catharina.hoijer@miun.se
Ansvarig lärare: Ulla Damber, ulla.damber@miun.se
Examinator: Jimmy Jaldemark, jimmy.jaldemark@miun.se
Utbildningsadministratör: Gunilla Lindgren, gunilla.lindgren@miun.se
Studierektor: Marie Frykland, marie.frykland@miun.se