Pedagogik AV, Självständigt arbete för masterexamen – Forskning i pedagogik, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik AV, Självständigt arbete för masterexamen – Forskning i pedagogik, 15 hp.

Forskning i pedagogik med kurskod PE058A är en kurs inom Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning. Den skapades i samband med att utbildningsplanen för masterprogrammet reviderades 2018. Kursen ges för första gången, hösten 2021, v. 35 - 02.

  • Kurskod: PE058A
  • Anmälningskod: T2403
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16

Kursen startar den 30 augusti, kl. 16.00 - 18.00 med ett introducerade möte via videokonferensen ZOOM, länken finner du på kursens sida på lärplattformen Moodle.

Vid detta tillfälle presenteras kursens idé och utformning, arbetsprocess, innehåll, examination etc. samt presentation av lärare och studenter.

Kursinformation

För upplägg och information om kursens innehåll hänvisas till kursens studiehandledning som publiceras i kursrummet i samband med kursstart.

Kursplan och litteraturlista söker du fram med kod PE058A, på Miuns hemsida där kursplaner finns.

Schemalagda dialoger med Jaana Seikkula-Leino är planerade till, 10/9, 17/9, 1/10, 29/10 samt 26/11, samtliga tillfällen 08.00 - 09.00.

Seminariebehandling av det självständiga arbetet är planerad till den 11/1, med inlämning och anmälan den 3/1, kl. 09.00.

För det självständiga arbetet kommer du tillfälligt att ingå i en av institutionens forskargrupper och du tilldelas en handledare inom denna grupp.

I kursen arbetar,
Sofia Eriksson Bergström, lektor/fil dr i pedagogik
Marcia Håkansson Lindqvist, lektor/fil dr i pedagogik
Jaana Seikkula-Leino, professor i pedagogik
Maria Styf, lektor/fil dr i pedagogik

Om du har frågor som gäller kursen som helhet eller de olika momenten som ingår i kursen vänder du dej till kursansvarig. Frågor av administrativ karaktär riktas till kursadministrationen eller studierektor (förnamn.efternamn@miun.se)

Kursansvarig: Catharina Höijer
Examinator: Lena Boström
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren
Studierektor: Marie Frykland

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Välkommen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatharina Höijer