Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp.

Nu inleds det sista läsåret i Grundlärarprogrammet. Kursen UVK IV börjar måndagen 30 augusti. Parallellt med kursen kommer ni att påbörja arbetet med det första självständiga arbetet i programmet. Under rådande omständigheter kommer vi ses digitalt , i första hand genom ZOOM när det är undervisning och examinationer, se schemat.

  • Kurskod: PE064A
  • Anmälningskod: T2151
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2021-11-07

Den första veckan av terminen förväntas ni påbörja läsningen av litteraturen i kursen. Vi vill att ni fokuserar litteraturen som behandlar vetenskapsteori och vetenskaplig metod. Det vill säga: Vetenskapsteori för lärarstudenter, Kvantitativ metod från början, Analyzing qualitative data, Teori i examensarbetet: En vägledning för lärarstudenter. Introduction to research methods in education.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri1X50g76560YvQQ71Z9673Y0ZyQ001783Y69Q6.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Innehållet i kursen behandlar frågor om vetenskapsteori, vetenskaplig metod samt frågor om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kursen examineras genom ett litteraturseminarium, en tentamen och två skriftliga inlämningar. Denna kurs utgör en grund och förberedelse inför kurserna Självständigt arbete AV 15 hp och kommer i delar att innebära att arbetsprocessen för det första självständiga arbetet påbörjas och stöttas under den pågående kursen. Det sker blanda annat genom författande av en forskningsöversikt.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Lycka till med läsningen under självstudieveckan så ses vi för kursintroduktion måndag den 6 september!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetLinda Eriksson
Kursansvarig UVK IV