Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna lll, ämneslärare mot arbete i gymnasieskolan, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna lll, ämneslärare mot arbete i gymnasieskolan, 15 hp.

Vi som undervisande lärare ser fram mot att möta er studenter i höst i kursen! På grund av pågående pandemi kommer moment I att ges via distans där vi nyttjar Zoom och Moodle som verktyg.

  • Kurskod: PE072A
  • Anmälningskod: T2291
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16

Kursen introduceras tisdag vecka 35 av Linda Eriksson som är kursansvarig. Det är bra om ni till introduktionen har tagit del av kursplanen och studiehandledning samt ser till att ni har tillgång till litteratur för moment I. Studiehandledningen är tillgänglig i Moodle efter att ni har registrerat er. Ni kan gärna börja orientera er i de allmänna råden om Bedömning och betygsättning.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri1X50g76560YvQQ71Z9873Y0ZyQ001793Y69Q6.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna III är uppdelad på två moment. Det första momentet om betyg och bedömning ges v 35-40. Sven Olofsson och David Wissing är undervisande lärare. Därefter läser ni en VFU-kurs 15hp. Efter det följer moment
II som behandlar utvärdering och skolutveckling. I det momentet är Linda Eriksson en av de undervisande lärarna tillsammans med bl. a Patrik Björck, Catarina Höijer och Magnus Oskarsson.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen och tveka inte att höra av er om ni har några frågor!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetLinda Eriksson
Kursansvarig