Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I, 7,5 hp.

Vår ambition är att design på och innehåll i denna kurs kommer att leda till ett lärande om eget ledarskap och ökad medvetenhet om utveckling av pedagogisk verksamhet. Vi hoppas att kursens planerade innehåll i kombination med ditt eget ”fall” ska både utmana och bilda dig inom ramen för aktuella teman. Välkomna!

  • Kurskod: PE073A
  • Anmälningskod: T2351
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2021-11-07

I kursen Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I, får du möjlighet att fördjupa dig i av dig valt fall och problematisera det utifrån ett pedagogiskt vetenskapligt perspektiv. Magisterprogrammet som denna kurs ingår i, är inriktat mot professionsutveckling. Fallet kan du välja från dina arbetslivserfarenheter, eller motsvarande.

Kursinformation

Träff 1 den 31/8, kl. 09.15–12.00 Lärare: Susanne och Maria
Kursstart med presentation av kursen via Zoom.
Introduktionsseminarium om perspektiv på organisation och ledarskap. Orientera dig i Bolman och Deal (2015) och förbered dig inför att skriva en kort summering om 2-3 A4-sidor av den egna läsningen. Vid det förstå och övriga inlämningsuppgifter ska du använda Times New Roman, 12 pkt, enkelt radavstånd, sidhuvud, sidfot och marginaler om 2,5 cm, eller motsvarande. Skicka till lärare och övriga kursdeltagare via Moodle senast 19/9. Samtliga inlämningsuppgifter ska läsas och kommenteras skriftligt av kursdeltagarna. Kommentarerna ska publiceras på anvisad plats i Moodle inom loppet av två° dagar efter presstopp för inlämningsuppgifterna. Mer information kommer senare om exakt vart i Moodle som du kan ladda upp dina dokument.
Boken "Nya perspektiv på organisation och ledarskap" är viktig i denna kurs. Den redovisar fyra perspektiv som kan användas för att förstås organisationer som fabriker, familjer, djungler, teatrar eller tempel. Författarna visar hur de olika perspektiven kan vara till hjälp vid hantering av en organisatorisk komplexitet. De organisationsteoretiska perspektiven illustreras och konkretiseras med ett stort antal fall ur verkliga organisationer. Även olika ledarskapsstilar analyseras utifrån de olika perspektiven.

Referera därför genomgående, från träff 1 till och med träff 4, till, enligt din mening, relevanta delar i Bolman och Deal (2015). Använd dig alltid av korrekta referenser till alla typer av dina informationskällor. Om du är osäker på innebörden av korrekta referenser behöver du bekanta dig med APA-systemet, som ofta används av pedagoger. Botanisera på bibliotekshögskolans hemsida, den är mycket bra för både referenser och annat som är viktigt för vetenskaplig noggrannhet (akribi); http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/. Se även; http://www.his.se/PageFiles/4203/LathundAPA.pdf och http://www.ub.umu.se/skriva/skriva- referenser/referenser-oxford.

Träff 2 den 7/10, kl. 09.15–12.00 Lärare: Susanne och Maria
Till denna träff ska boken "Utmärkt skolutveckling: forskning om skolförbättring och måluppfyllelse" läsas. Boken handlar om vilka strategier som kan förbättra skolors resultat. Det fors även en omfattande internationell diskussion om hur forskningen kan bidra till att utveckla skolan, både utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Boken förklarar vilka faktorer som är viktiga att arbeta med på olika nivåer från politiker till skolhuvudman, samt rektorer och lärare för att vägleda skolor i rätt riktning.
Gör som vid det förra tillfallet, skriv en kort summering om 2-3 A4-sidor av den egna läsningen och skicka till lärare och övriga kursdeltagare senast 3/10. Tänk på att läsa och kommentera varandras inlämningsuppgifter skriftligt. Publicera kommentarerna på anvisad plats i Moodle inom loppet av två dagar från presstopp för inlämningsuppgifterna. Glöm inte att om möjligt även referera till Nya perspektiv på organisation och ledarskap.
Det är också värdefullt för dig att du i samband med inläsningen av kurslitteraturen använder dig av ditt eget ”fall” som du analyserar med hjälp av kurslitteraturen. Motivet för att göra detta är att du inte enbart läser kurslitteraturen som om du förbereder dig inför en salstentamen, utan att du även använder/tillämpar de delar av den som du finner relevanta. En sådan tillämpning kan innebära att du redan nu, utan att för den skull tänka strategiskt om det, skriver om ett fenomen som du kan använda i ditt framtida självständiga arbete.

Träff 3 den 19/10, kl. 09.15–12.00 Lärare: Susanne och Maria
Till denna träff läses boken "Skolledarskap och skolans frirum". Boken tydliggör den som utmärker skolledares arbete och arbetsvillkor. I boken analyseras vad ett professionellt skolledarskap verkligen innebär. Dessutom diskuteras konsekvenserna av denna professionalism för skolledares faktiska yrkesutövande.
Skriv en kort summering om den egna läsningen som du tillämpar på ditt eget fall och skicka till lärare och övriga kursdeltagare senast 13/10. Glöm inte att om möjligt även referera till "Nya perspektiv på organisation och ledarskap". Kom ihåg att läsa och kommentera samtliga inlämningsuppgifter skriftligt. Publicera på anvisad plats i Moodle inom loppet av två dagar.

Träff 4 den 11/11, kl. 09.15–12.00 Lärare: Susanne och Maria
Till denna träff ska du utveckla och fördjupa beståndsdelarna i ditt eget fall genom att med hjälp av kurslitteraturen och eventuell annan relevant litteratur redogöra för vad som i dina ögon är särskilt intressant med fallet. På vilket sätt hjälper litteraturen dig att förstå/förklara fallet? Vad skulle fallet kunna bidra med i praktisk/teoretisk mening? Vad uppfattar du skulle kunna vara av allmänt intressant att arbeta vidare med utifrån fallet? Vad skulle du själv vilja arbeta med om du bestämde dig för att utveckla fallet i ditt framtida självständiga arbete?
Gör som tidigare, skriv en kort summering av det egna fallet, reflektera utifrån den av dig valda litteraturen och skriv ett kort PM. Skicka till lärare och övriga kursdeltagare i din grupp senast 4/11. Glöm inte att referera till relevant (kurs)litteratur. Kom ihåg att läsa och kommentera inlämningsuppgifter skriftligt. Muntlig ska ni agera kritiska vänner under seminariet den 11/11.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning, Maria Styf & Susanne Sahlin

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetMaria Styf
Maria Styf (kursansvarig)