Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II, 7,5 hp.

  • Kurskod: PE074A
  • Anmälningskod: T2421
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2021-11-07

Kursen startar v. 35 med en inspelad introduktion som du finner på kursens sida på lärplattformen Moodle. Introduktionen följs upp i en jourdialog torsdag den 2 september, kl 08.15 -09.15. Länk till jourdialogen finner du på kursens sida i Moodle.
Där finner du även studiehandledningen. Litteraturlistan finns i kursplanen, med kod PE074A.

Kursinformation

Kursen genomförs som en läskurs där du noggrant läser och bearbetar den litteratur som ingår.
Inför den första träffen som sker torsdag den 9 september, kl. 08.15 - 10.00 behöver du noga läsa kursplanen och de lärandemål som är formulerade. Dessa lärandemål analyserar du och utformar ett individuellt lärkontrakt enligt instruktion som du finner på kursens sida på lärplattformen Moodle.

Ett utkast till ditt lärkontrakt presenterar du vid den första träffen. Vi det tillfället bestämmer vi tillsammans när vi ska ses för uppföljande seminarier.

Examinerande skriftlig uppgift lämnas in den 25 oktober, kl. 09.00.
Uppgiften följs upp i ett muntligt examinerande seminarium den 28 oktober, kl. 08.15-12.00
Därefter lämnas uppgiften in för betyg senast den 5 november, kl. 09.00

Uppsamlingstillfälle av uppgiften är planerat till den 2 december.

Om du har frågor som gäller kursen som helhet eller de olika momenten som ingår i kursen vänder du dej till kursansvarig. Frågor av administrativ karaktär riktas till kursadministrationen eller studierektor. mail: förnamn.efternamn@miun.se

Kursansvarig: Catharina Höijer
Lärare: Staffan Löfquist
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren
Studierektor: Marie Frykland

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till en kurs som blir så intressant som du gör den till.

//Staffan Löfquist & Catharina Höijer

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatharina Höijer