Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande I, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande I, 7,5 hp.

PE075A och PE082A
I denna kurs samlas deltagare från två kurser, dels med inriktning motutveckling av litteracitet och dels med inriktning mot barns no/matematiklärande. En del av er har intresset riktat mot förskola, andra mot skolans tidiga år (se litt--turval i kursplan). Vi ser fram emot givande diskussioner utifrån dessa olika intressesfärer! I en fältstudie utvecklar du ditt eget intresse!

  • Kurskod: PE075A
  • Anmälningskod: T2361
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-11-08 - 2022-01-16

Till den första träffen ska du översiktligt sätta dig in i innehållet i tre böcker: Wahlström, Dahlberg & Lenz Taguchi samt Jahnke. Välj att läsa det som är relevant för dig. Nyckelord: ”profession” och ”didaktik”. Träffen följs upp med ett paper: "Min syn på profession". Du ska även ta med dig tankar om din fältstudie, så diskuterar vi gemensamt de idéer du har. Vi ses 11/11 15-17.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Till den första träffen ska du översiktligt sätta dig in i innehållet i tre böcker: Wahlström, Dahlberg & Lenz Taguchi samt Jahnke. Du kan koncentrera dig på den eller de böcker som känns mest relevant för dig. Under den första träffen kommer vi att diskutera begreppen ”profession”, ”didaktik” och ”ämnesdidaktik” och du kommer att få dela vilka förväntningar du har inför kursen. Du ska även ta med dig tankar om en fältstudie du skulle vilja göra, så diskuterar vi gemensamt de idéer du tar med dig.

Underlag för diskussionerna är ett paper du skriver till träff 1, som du kan lämna in efter träffen om du vill: ”Min syn på profession”. Ditt paper innehåller tre underrubriker: ”Jag och min profession”, där du kortkort beskriver dig själv och var du verkar (100-150 ord). Huvuddelen av ditt paper skriver du under nästa underrubrik ”Vad säger författarna om profession?”, där du refererar, alternativt citerar intressanta uttalanden, det dina valda författare har att säga om profession (1000-1500 ord). Avslutningsvis skriver du ”Mina egna reflektioner” där du reflekterar över dig själv som professionsutövare i relation till det du läst i litteraturen. Ditt paper avslutas med en referenslista, allt enligt APA 7, vilket är den mall för akademiskt skrivande vi följer (googla om du känner dig osäker).
Skriv i Word, 12 punkter, 1,5 radavstånd. Döp filen till ditt namn och lägg den efter första träffen i Moodlemappen ”Min syn på profession”.

Planerade träffar: v.45 några dagar för inläsning och Träff 1 torsdag 11/11, kl 15.00-17.00
v. 47 Träff 2 tisdag 23/11, kl 15.00-17.00
v. 49 Träff 3 tisdag 7/12, kl 15.00-17.00
v. 50 Frågestund tisdag 14/12 kl 15.00-
v. 1 Frågestund tisdag 4/1 kl.15.00-
v. 2 Träff 4 tisdag 11/1 kl. 15.00-17.00: opposition fältstudier

Träff 1-4 är obligatoriska. däremot är de två frågestunderna frivilliga, där du kan vända dig till lärarna med frågor som rör din fältstudie om du känner behov av det.
Närmare information om kursens upplägg får du vid den inledande träffen, men träff 2 och 3 är delvis litteraturseminarier med ytterligare kortare paper som du också skriver. Sista träffen opponerar ni på varandras fältstudie-rapporter, enligt en lista ni får i god tid innan träffen.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkomna önskar Ulla Damber, catarina Arvidsson och malin Norberg, lärare i kursen

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetUlla Damber
Kursansvarig