Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvantitativa metoder, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvantitativa metoder, 7,5 hp.

Välkommen till en ny termin och kurs inom ramen för magister- och masterprogrammen samt du som läser kursen som fristående.

  • Kurskod: PE078A
  • Anmälningskod: T2391
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2021-11-07

Kursen startar måndagen den 30 augusti och pågår fram till söndagen den 7 november, v. 35-44. Kursen omfattar 200 timmar och ges på halvfart vilket innebär att du behöver ta höjd för 20 timmars studier per vecka.
Detaljerad information om kursupplägg, uppgifter och träffar kommer du att erhålla under kursintroduktionen samt i kursrummet på Moodle.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Kursen baseras på att du tar eget ansvar för dina studier och din lärprocess, därför rekommenderar vi dig att inte bara skaffar utan också orienterar dej i kurslitteraturen inför kursstart. Det gäller särskilt om du inte arbetat/arbetar så mycket med statistisk analys eller känner dej bekant med statistiska begrepp. På det sättet ger både dig själv och dina studier de bästa förutsättningarna.

Måndag 30 augusti kl. 15.15-17.00 ges en kursintroduktion via Zoom, länk till denna konferens finner du här: https://miun-se.zoom.us/j/903892313 och i kursrummet i Moodle. Vid denna introduktion ges övergripande information om kursen som helhet. Då bestämmer vi också tillsammans datum för kursens övriga träffar.

Den första veckan ägnar du dig sedan åt självstudier av Discovering statistics using IBM SPSS statistics, av Field (2018) som är kursens huvudbok. Läs de inledande sidorna xv - xxx samt kapitel 2 (2:1 - 2:9). På det sättet lär du dig hur boken är uppbyggd och tänkt att användas samt du får en rad värdefulla länkar som du kommer att ha nytta av. I kapitel 2 kan du uppdatera dej på centrala begrepp inom området. Lös uppgifterna på s. 93 och kontrollerar dina kunskaper enligt instruktioner i boken.

Vidare uppgifter och tider för kursens olika läraktiviteter finner du i kursrummet på lärplattformen Moodle. En lista över kurslitteratur finner du i kursplanen.

Studieformen är distans utan träffar på campus, men med schemalagda träffar via videokonferensen Zoom. För information om Zoom se exempelvis https://www.miun.se/student/studentstod/it-tjanster/zoom/. Det är också viktigt att du har tillgång till ett headset eller motsvarande så att det inte blir rundgång under våra samtal.

Kommunikation mellan kursdeltagare samt deltagare och lärare är helt internetbaserad via kursens rum på lärplattformen Moodle.

Moodle får du tillgång till när du registrerar dig på kursen. I samband med att du registrerar dig kommer du att tilldelas ett e-postkonto kopplat till ditt studentkonto. Det är till denna e-post som du kommer att få all information som vi lärare skickar ut via kursrummet i Moodle. Vill du koppla kontot till din privata mailadress gör du det manuellt via Studentportalen, men det finns risk att din server sorterar meddelanden från oss som skräppost - så du behöver vara uppmärksam på din inkorg (om du väljer att vidarebefordra till din privata e-post) så att du inte missar något viktigt. Mer om detta finns på Miuns hemsida, Studentportalen och i Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Frågor som gäller kursens upplägg och uppgifter besvaras av undervisande lärare. Frågor av administrativ karaktär riktas till kursansvarig, fakultetsadministratör eller studierektor. mail: för.efternamn@miun.se

Kursansvarig: Malin Norberg
Lärare: Marcus Sundgren
Examinator: Jimmy Jaldemark
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetMalin Norberg
Malin Norberg
kursansvarig