Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder, 7,5 hp.

Oavsett om Du läser kursen inom ramen för din Magister- eller Masterprogram i pedagogik eller om du sökt och antagits till fristående kurs - är Du varmt välkommen.

Om något oförutsett inträffat som innebär att du inte kan gå kursen. Vänligen, meddela detta i "Mitt Ladok".

  • Kurskod: PE079A
  • Anmälningskod: T2401
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-11-08 - 2022-01-16

Kursen startar v. 45 2021 och pågår fram till och med v. 2, 2022.

Kursstarten sker 8/11 kl. genom en inspelad introduktion som omfattar kursens innehåll, arbetsprocess, uppgifter etc. Introduktionen följs upp i en jourdialog med ansvariga lärare. Där har du möjlighet att få alla dina frågor om kursen besvarade.
Länk till denna jourdialog finner du i kursrummet.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Kursen omfattar 200 timmar och ges på halvfart vilket innebär att du behöver ta höjd för 20 timmars studier per vecka.

Detaljerad information om uppgifter och träffar framgår i studiehandledningen som du finner när du loggat in på kursens sida på Moodle.

Schemalagda träffar sker via videokonferensen Zoom. Det är viktigt att du bekantar dej med Zoom, se exempelvis https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697. Det är också viktigt att du har tillgång till stabil Internetuppkoppling ett headset (d.v.s. hörlurar med mikrofon) eller motsvarande så att det inte blir rundgång under våra samtal.

Om du har frågor som gäller kursen som helhet eller de olika momenten som ingår i kursen vänder du dej till ansvarig lärare. Frågor av administrativ karaktär riktas till utbildningsadministratör eller studierektor. mail: förnamn.efternamn@miun.se

Ansvarig lärare: Catharina Höijer och Ulla Damber
Utbildningsadministratör: Gunilla Lindgren
Studierektor: Marie Frykland

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi vill än en gång hälsa dig varmt välkommen och hoppas att vi kommer få en givande tid tillsammans!

Catharina Höijer, lektor/fil dr i pedagogik
Ulla Damber, lektor/docent i pedagogik

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatharina Höijer