Pedagogik GR (C), Utbildningsvetenskaplig kärna IV samt självständigt arbete, förskollärare, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik GR (C), Utbildningsvetenskaplig kärna IV samt självständigt arbete, förskollärare, 30 hp.

  • Kurskod: PE184G
  • Anmälningskod: T2111
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16

Kursstart sker vecka 35, måndag 30 augusti, med kursintroduktion via zoom (Se schemat). Undervisningen kommer att ske digitalt och via zoom de 10 första veckorna till att börja med.

Det är viktigt att du tills dess läst igenom studiehandledningen som du hittar i Moodle. Varmt välkommen.

OBS att kursen har en behörighetsspärr. Spärren ska ha passerats före kursstart (Se kursplanerna).

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Kursen syftar till att utveckla kunskaper om och förståelse för vetenskapsteori och forskningsmetod och utgör en nödvändig grund för ert självständiga arbete.

Den första veckan möter du föreläsningar, seminarier, forskarpresentationer och förberedelser för kommande examinerande inslag (som kommer ett par veckor in på kursen redan).

En aktiv närvaro i all undervisning är för de flesta avgörande för möjligheten att genomföra kursen och det självständiga arbetet, vilket gör att vi förutsätter att du deltar i de olika inslagen.
Kurslitteraturen hittar du i kursplanen. Inläsning av litteratur som berör vetenskapsteorin, dvs. Brinkkjaer & Høyen (2013), Hyldgaard (2008) samt Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén (2014) kan med fördel påbörjas före kursstart. Du kan också börja läsa Rienecker & Stray Jörgensen (2018) Att skriva en bra uppsats och boken Att tänka uppsats (2019) av Agnafors och Levinsson.
Med dessa böcker blir det lättare att förstå vad en vetenskaplig uppsats innebär och vad ni ska göra.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

En bit in i juni bör det vara möjligt att komma åt schemat.

Ett varmt välkommen till kursen i höst,
Hälsar Malin Norberg och Helene Dahlström

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetHelene Dahlström