Pedagogik GR (A), Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i förskolan, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik GR (A), Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i förskolan, 7,5 hp.

Undervisande lärare är Christina Widmark Saari

  • Kurskod: PE187G
  • Anmälningskod: T2681
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16

Kursen startar vecka 35, med två inläsningsveckor som sedan följs av fem onlineseminarier som sträcker sig över hela terminen, dessa seminarier ligger efter kl. 17.00 vardagar för att alla ska kunna delta, under seminarierna bearbetas innehållet i kursen och därför är seminarierna centrala för att du som student ska bearbeta innehållet i kursen inför själva slutexaminationen.

Kursinformation

I både studiehandledningen och i kursrummet finns en schemastruktur att följa, kursen går på kvartsfart och in upplägget ingår också att du ska göra en fältstudie.

Under inläsningsveckorna (samtlig litteratur bearbetas löpande över hela terminen), översiktsläser du litteraturen för kursen, så att du blir lite insatt i kursen innehåll. Hinner du kan du fördjupa dig mer i boken "Interkulturellt arbete i förskolan med läroplanen som grund" av Jonas Stier, Bim Riddersporre samt relatera innehållet till Lpfö18.

Innehåll
- Interkulturellt förhållningssätt
- Språkliga landskap
- Språkutvecklande arbetssätt
- Språkliga resurser
- Tänkande & språk

OBLIGATORISKA TRÄFFAR I ZOOM (Onsdagar vissa veckor KL.17.00 - 18.30)
Seminarium 1: Interkulturellt förhållningssätt (v.36)
Seminarium 2: En transspråkande undervisningspraktik (v.38)
Seminarium 3: Språkliga landskap (v.41)
Seminarium 4: Litteracitet och Identitet (v.44)
Seminarium 5: Redovisning av fältuppgift (v.02)

Fältstudie: Veckorna 44 - 02
Skriftlig examination: Veckorna 01-02


Obligatorisk litteratur för kursen hittar du i kursplanen PE187G på MIUN:s webbplats.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetChristina Widmark-Saari
Kursansvarig