Pedagogik GR (B), Pedagogik, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik GR (B), Pedagogik, 30 hp.

Vi som undervisar i pedagogik B är Christina Widmark Saari, Ida Johansson & Anders Lindqvist.

  • Kurskod: PE206G
  • Anmälningskod: T2521
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-06-05

Kursen börjar v. 35 med två inläsningsveckor. Du kan förbereda dig genom att börja läsa:
Bell, J. (2016). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.
Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Liber, Malmö.
Nilsson Sjöberg, Mattias (Red.). (2018). Pedagogik som vetenskap: En inbjudan. Gleerup.

Kursinformation

Upplägget fungerar lite som en trestegsraket, vi har tre seminarium/delmoment som bearbetar aktuellt innehåll och sedan följer en examination. Det du skriver i din inträdesbiljett kan du sedan använda som underlag för själva examinationen. Ni kommer också att göra paruppgifter i kursen.

I moodle finns inspelade föreläsningar som hjälper dig att förstå innehållet i kursens olika delmoment. En del litteratur är på engelska så det är bra att försöka hålla tidplanen. Du har oftast tre veckor på dig att läsa in litteratur som bearbetas under seminarierna.

Vi har obligatoriska seminarier i kursen via Zoom. Du förbereder dig genom att lämna in en inträdesbiljett som tjänar som samtalsunderlag under mötet, där du i förväg bearbetat den obligatoriska litteraturen för temat/seminariet utifrån givna frågeställningar som kommer att finnas i moodle och i studiehandledningen. Vi erbjuder två möjligheter till deltagande/seminarium, ett på förmiddagen och ett efter kl. 17.00.

OBLIGATORISKA TRÄFFAR I ZOOM (torsdagar vissa veckor, Kl. 10. 15 – 11.45 alt. KL.17.00 - 18.30).
Seminarium 1: (v.37)
Seminarium 2: (v.40)
Seminarium 3: (v.43)
Seminarium 4: (v.47)
Seminarium 5: (v.50)
Seminarium 6: (v.01)

Kurslitteraturen i sin helhet hittar du i kursplanen PE206G på MIUN:s webbplats.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetChristina Widmark-Saari
Kursansvarig