Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp.

  • Kurskod: PE207G
  • Anmälningskod: T2541
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-06-05

Kursen introduceras via en inspelad föreläsning tillgänglig 30 augusti på kursens sida på lärplattformen Moodle.
Den introducerande föreläsningen följs upp i en jourdialog med ansvarig lärare, onsdag den 1 september, kl 16.00 - 18.00. Vi använder videokonferensen Zoom för denna dialog. Länk finner du i kursrummet på Moodle.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Kursen består av två moment som omfattar 15 hp vardera. Det första momentet är Pedagogik som vetenskap (v35 - 02). För litteratur se kursplanen med kod PE207G.

Kursen ges i studieformen IT-Distans, alltså utan träffar på Campus men med schemalagda seminarier och dialoger.

Som framgår i kursplanen med kurskod PE207G omfattar kursen två delmoment, som du läser efter varandra, ett per termin.
H21, v 35-02 Pedagogik som vetenskap (15hp) Ansvarig lärare: Catharina Höijer
V22, v 03-22 Självständigt arbete (15hp) Ansvarig lärare: Catharina Höijer. Du kommer att tilldelas en handledare för det självständiga arbetet

Kursen genomförs på halvfart. Det betyder att du behöver avsätta 200 timmar per delmoment för dina studier, vilket motsvarar 20 timmar per vecka.

Studieformen är IT-Distans utan träffar på Campus, men med schemalagda träffar via videokonferensen Zoom. Det är viktigt att du bekantar dej med Zoom, se exempelvis https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697. Det är också viktigt att du har tillgång till ett headset eller motsvarande så att det inte blir rundgång under våra samtal.

Kommunikation mellan kursdeltagare samt deltagare och lärare är helt internetbaserad via kursens rum på lärplattformen Moodle. Du får tillgång till kursrummet på Moodle när du registrerar dej på kursen.

Pedagogik som vetenskap spänner över tre tema,
- Vetenskapen pedagogiks moderna förändring, utveckling och aktuella forskningsfrågor - Temat behandlar vetenskapsteoretiska aspekter kopplat till vetenskapen pedagogiks moderna förändring och utveckling samt aktuella forskningsfrågor. Detta tema syftar till att ge inblickar i de konsekvenser kunskaps- och vetenskapsteoretiska val får för vetenskapliga studier av pedagogiska problem.
- Den pedagogiska forskningsprocessen: Från problemformulering till design - Temat berör den pedagogiska forskningsprocessen, från problemformulering till design av ett undersökningsbart vetenskapligt problem. Temat syftar till att ge kunskap om problemformulering och design av vetenskapliga studier av pedagogiska problem.
- Metoder för att samla in och bearbeta kvantitativ och kvalitativ empiri - Temat innehåller pedagogiska forskningsmetoder för hur du kan utveckla kunskaper om och samla in empiriskt material av kvantitativ och kvalitativ karaktär. Detta tema syftar till att ge inblickar hur olika metoder beroende på vilken empiri som kan användas för vetenskapliga studier av pedagogiska problem och hur materialet kan bearbetas och analyseras.

Kopplat till varje tema kommer du att erbjudas lärarledda dialoger och litteraturseminarier. Syftet med dessa dialoger är att du skall få möjlighet ett bearbeta kursens innehåll tillsammans med andra kursdeltagaren och därmed få en djupare förståelse av temats och delmomentets innehåll. Dialogerna är viktiga för att underlätta och utveckla din lärprocess, eftersom det är här du får feedback och möjlighet att ställa frågor kring det aktuella temats innehåll och litteratur. Du förväntas även att vara aktiv i diskussioner som berör studiekamraternas funderingar, för att på det sättet stimulera och utveckla både den egna reflektionen och fördjupade kunskaper.

Inför dessa dialoger och seminarier ska du läsa, bearbeta litteratur och skicka in ett underlag i skrift eller tal. Detaljerade instruktioner kommer att finnas i studiehandledningen för respektive tema.

Om du har frågor om de olika momenten som ingår i kursen vänder du dej direkt till den som är ansvarig lärare för det aktuella momentet (kontaktuppgifter finner du i den övergripande informationen om respektive moment i kursrummet). Frågor som gäller kursen som helhet besvaras av kursansvarig. Frågor av administrativ karaktär riktas till utbildningsadministratör eller studierektor, (förnamn.efternamn@miun.se)

Kursansvarig: Catharina Höijer
Lärare: Marcus Sundgren
Examinator: Jimmy Jaldemark
Utbildningsadministratörer: Gunilla Lindgren och Sanna Jansson
Studierektor: Marie Frykland, marie.frykland@miun.se

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till en kurs där du ges möjlighet att utveckla din kunskap om pedagogik som vetenskapligt ämne.

Bekanta dej gärna med med vår forskningsmiljö och den forskning som bedrivs inom vår institution för uppslag till område att skriva ditt självständiga arbete inom,
https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/utv/Forskning/

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatharina Höijer