Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 hp.

Måndag den 30 augusti, 10.15, möts vi för upprop och programintroduktion. Eftermiddagen innehåller bland annat information om universitetsstudier. Undervisningen pågår sedan till torsdag den 2 september 12.00. Via schemalänken ser du tider och salar för veckan, för din grupp gäller salar som börjar med osd.
Den första veckan innehåller föreläsningar och praktiska gruppövningar av olika slag.

  • Kurskod: PE231G
  • Anmälningskod: T4061
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16

För att kunna påbörja litteraturstudierna vid kursstart behöver du beställa kurslitteratur i god tid. Den här litteraturen börjar vi med:
Pedagogik som vetenskap: en inbjudan
Förskolans århundrade: pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv.
Det ska ni veta
Vetenskapsteori för lärarstudenter
Reflektionshandboken för pedagoger

I kursplanen finns information om författare mm.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri1X50g76560YvQQ71Z9173Y0ZyQ001743Y67Q6.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Länk till kursplanen: https://www.miun.se/utbildning/kursplaner-och-utbildningsplaner/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=30665

Kursen bedrivs på heltid i distansform med samling under campusträffar i Östersund, vecka 35, 39, 43, 48. Veckorna innehåller exempelvis gruppaktiviteter, föreläsningar, seminarier och praktiskt arbete. Vid dessa träffar förväntar vi oss deltagande. En del av undervisning sker tillsammans med Sundsvallsgruppen, då är vi i salar som börjar med osd.

Mellan campusveckorna sker undervisningen digitalt via Miuns lärplattform Moodle och med
videoverktyget Zoom. Det är också i dessa forum vi håller kontakten med varandra

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Än en gång varmt välkommen!

Vi ser fram emot att få möta dig och dina nya studiekamrater.

Hälsningar från kursens lärare genom Marie Lundgren

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetMarie Lundgren
Kursansvarig