Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik III samt utbildningsvetenskaplig kärna II, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik III samt utbildningsvetenskaplig kärna II, 30 hp.

Vi som ansvariga för kursens olika delmoment är:
Delmoment 1. Förskolepedagogik II, Tal, läs-och skrivutveckling 7,5 hp - Christina Widmark Saari
Delmoment 2. Förskolepedagogik II, Barnlitteratur 7, 5 hp - Eva Nordlinder
Delmoment 3. Utbildningsvetenskaplig kärna II, 15 hp - Helena Brander Bergström och Maria Mattsson

  • Kurskod: PE232G
  • Anmälningskod: T2051
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16

Innan måndag v. 35 förväntas du ha bekantat dig med kursrummet i Moodle och läst studiehandledningen som ligger i Moodle samt att du införskaffat litteraturen för delmoment 1.

Under delmoment 1 får ni information om delmoment 2 och under delmoment 2 kommer information om delmoment 3.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Delmoment 1 & 2 kommer att gå 100% DISTANS (eventuellt är sista veckan i barnlitteraturen förlagd på campus).

Momentet 1 behandlar förskolebarns tal-, läs och skrivutveckling samt förutsättningar för dessa jämte kommunikation och samspel. I momentet behandlas vikten av en språkstimulerande miljö och lekens betydelse. Vidare behandlas flerspråkighet och betydelsen av att tillvarata barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera barns lärande och utveckling.

Delmomentet 1 examineras dels med en dugga i moodle, där 100 % rätt krävs av dig som student för att få göra den examinerande skrivuppgiften som är en hemtentamina. Duggan som är självrättande kan du göra så många gånger du behöver tills du uppnår godkänt resultat, i examinationen ingår också två seminarier.

Vi har också två examinerande seminarier som är "obligatoriska" samt arbetet med den multimodala boken.

Delmoment 1 kan upplevas som krävande, men om du deltar i de läraktiviteter som vi erbjuder inom ramen för kursen, är du väl förberedd för att klara av delmomentets tre olika examinerande moment i form av dugga och hemtentamen och seminarier.

Litteraturen för de olika delmomenten i kursen PE232G hittar du i kursplanen på MIUN:s webbplats.

Du kan med fördel börja läsa:
"Att få barnets språk att växa - Strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma" av Karolina Larsson
"Lära barn att läsa" av Elbro, Carsten mfl. Går att ladda ner kostnadsfritt på följande länk: https://legilexi.org/e-bok/

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetChristina Widmark-Saari
Kursansvarig