Pedagogik GR (C), Förskolepedagogik VI, del 1 och 2, samt verksamhetsförlagd utbildning IV, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik GR (C), Förskolepedagogik VI, del 1 och 2, samt verksamhetsförlagd utbildning IV, 30 hp.

  • Kurskod: PE236G
  • Anmälningskod: T2101
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16

Kursen består av tre delmoment. Delmoment 1 Mångfald i förskolan startar måndagen den 30 augusti 2021 och pågår till fredagen den 1 oktober 2021.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Delmoment 1 kommer att ske enbart genom digital undervisning. Främst via Zoom och Moodle. Undervisningen kommer att vara spridd över alla veckor (v. 35-v. 39), men med tonvikt på v.36.
Delmoment 2 är VFU IV (verksamhetsförlagd utbildning) och pågår mellan v 40 till v 44.
Vi återkommer under hösten med upplägget för delmoment 3, Lek som värld, fenomen och redskap i förskolans verksamhet, beroende på möjlighet till fysiska campusveckor eller ej. Delmoment 3 pågår mellan v 45 till v 2.

I delmoment 1 kommer vi att börja terminen med att läsa Edling och Liljeros, (2016). Ett delat samhälle: Makt, intersektionalitet och social skiktning. Liber förlag samt Lahdenperä, (2018). Den interkulturella förskolan: Mål och arbetssätt. - Liber förlag. Ganska snart behövs även Wikström (2009). Etnicitet. Liber förlag och Hellman (2013). Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv. Liber förlag.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen önskar alla lärare i kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetIda Johansson
Kursansvarig och ansvarig för delmoment 1 Ida Johansson
Kursansvarig och ansvarig för delmoment 2 Sibylle M Kühne
Ansvarig delmoment 3 Sofia Eriksson Bergström