Psykologi GR (A), Miljöpsykologi, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Psykologi GR (A), Miljöpsykologi, 7,5 hp.

Denna kurs ger en introduktion till miljöns betydelse för människors hälsa såväl som psykologiska faktorer att beakta i relation till miljömässiga utmaningar.

Vi som är lärare på denna kurs, Malin Krook (kursansvarig), Ingrid Zakrisson och gästföreläsare Terry Hartig, hälsar dig välkommen och hoppas att denna kurs ska ge dig en intressant grundläggande inblick i ämnet Miljöpsykologi.

  • Kurskod: PS146G
  • Anmälningskod: P4033
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2021-11-07

All kommunikation sker via Lärplattformen Moodle. Där kommer all information och material att finnas. Använd Lärplattformen aktivt och kolla löpande efter meddelanden. I kursplanen hittar du övergripande information om kursen och lärandemål.

För schema gå in på: https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5079Z5803vQQ7wZ1Q90Y02yY5YQ7.html

Kursinformation

Den här kursen har en helt webbaserat upplägg så det är viktigt att du i anslutning till kursstarten loggar in på studentportalen och besöker kursrummet i Moodle. Som student har du eget ansvar för din utbildning under kursen och lägger själv upp din studieplan. Dessutom måste du själv vara aktiv och leta reda på information. Gå ofta in i Studentportalen. Det gör du genom att klicka på ”Logga in” högst uppe till höger på sidan. Om administrationen har information skickar de det via studentmejl. Från Studentportalen når du lärplattformen Moodle som används i denna kurs.

https://www.miun.se/utbildning/pluggapadistans/

Inled kursen med att läsa studiehandledning och närvara på kursintroduktionen tisdag 31:a augusti kl 15.00 i Zoom. Därefter rekommenderas du kicka igång lärprocessen genom att ta dig an kurslitteraturen. Länkar till föreläsningar som ges via Zoom presenteras i kursrummet i Moodle.

Tänk på att studier tar tid, så var beredd på att ägna flera timmar i veckan åt dina studier. Kursen innebär 7,5 högskolepoäng på halvfart vilket motsvarar ungefär 20 timmars studier i veckan under 10 veckor.

Deltagarna på denna kurs har olika studieerfarenhet. En del kommer att ha läst tidigare vid högskola eller universitet och då är detta med studieteknik säkert inget problem. För en del kommer emellertid detta att vara bland de första universitetskursen och dessutom kan vissa känna sig tveksamma till hur man skall läsa den engelska litteraturen. Därför kan det vara bra med vissa tips och råd hur ni ska ta er an litteraturen:

a. Läs igenom det aktuella kapitlet eller avsnitten översiktlig och markera gärna med överstrykningspenna viktiga meningar och partier.

b. Det är inte nödvändigt att slå upp alla engelska ord som man inte förstår. Slå bara upp de ord som är viktiga för förståelsen. I början kan man uppleva att det tar lång tid med översättningen men man kommer snart in i texten och det går allt snabbare.

c. Repetera sedan de markerade meningarna/avsnitten genom att läsa med eftertanke, t ex genom att tänka efter vad olika teorier innebär i praktiken. För inlärningen är det bra att göra en skriftlig sammanfattning av varje kapitels viktiga information. Att både läsa och skriva ökar förmågan att minnas.

I denna kurs används tre former av examination. Dessa består i att 1. skriva PM, 2. dela ditt arbete i ett seminarium och 3. skriva tentamen som skrivs på distans i den digitala plattformen Inspera. Viktiga datum att notera för examinationstillfällen är:

• tisdag 14/9 kl.17.00 - inlämning PM 1, Moodle
• torsdag em 16/9 - seminarium PM 1, Zoom
• onsdag 27/10 kl.17.00 - inlämning PM 2, Moodle
• torsdag em 28/10 - seminarium PM 2, Zoom

Tentamen i Inspera ges:
- Tillfälle 1: tisdag 2/11
- Tillfälle 2: lördag 4/12
- Tillfälle 3: (uppsamlingstentamen) 25/8 2022.

Önskar du avsluta kursen och få in slutbetyg i LADOK i god tid är det viktigt att du avslutar samtliga examinationsmoment inom ramen för ordinarie examinationstillfälle 1.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Då det ibland kan ta tid att få tillgång till kurslitteraturen rekommenderas du att beställa denna i god tid före kursstart:

Linda Steg. Environmental Psychology: An introduction. Wiley-Blackwell. Senaste upplagan (2nd Edition). Häftad, ISBN 9781119241089 (2019). Språk Engelska

Välkommen till kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetMalin Krook
Kursansvarig