Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp.

Vad roligt att du har valt att läsa denna kurs hos oss som avser att ge fördjupade kunskaper om forskningsprocessen. Kursen omfattar kvantitativ metodlära, olika aspekter av mätning och testning, statistik, etik, vetenskaplig kommunikation samt användningen av statistikprogram.

  • Kurskod: PS153G
  • Anmälningskod: P4331
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2021-11-07

Kursen startar den 30/8 och när du registrerat dig på kursen får du tillgång till ditt kursrum via den webbaserade lärplattformen Moodle. Där finns t.ex. studiehandledning, inspelade föreläsningar och information om de examinerande momenten.

Kursinformation

Denna kurs är distansanpassad vilket innebär att du som student själv kan planera och lägga upp dina studier utifrån kursens upplägg och examinerande moment. I kursplanen framgår vilka examinerande moment som ingår och detaljerad information kring dessa får du tillgång till i ditt kursrum i Moodle. I kursen ingår att delta vid webbaserade seminarium vilka hålls i Zoom, därav behöver du till vissa tillfällen säkerställa att du har en god internetuppkoppling och ett väl fungerande headset. Kursen avslutas med en digital tentamen via Inspera, vilken skrivs på en fast dag och tid, men valfri plats.

Då det ibland kan ta tid att få tillgång till aktuell kurslitteratur rekommenderas du att beställa den i god tid före kursstart. Se kursplanen för aktuell kurslitteratur.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen varmt välkommen till kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetLina Eriksson
Kursansvarig