Psykologi GR (A), Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Psykologi GR (A), Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 7,5 hp.

Hej! Välkommen till kursen: Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT)!

Vi är glada över ditt intresse att gå denna kurs! Söktrycket brukar vara högt på denna kurs, så grattis att du blivit antagen.

  • Kurskod: PS154G
  • Anmälningskod: P4341
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-11-08 - 2022-01-16

De kanske viktigaste förberedelserna du kan göra nu är att se till att skaffa dig kurslitteraturen och att planera in tid för att gå kursen så att du varje kursvecka har cirka 20 timmar på dig att studera.

Kursinformation

Kursen går helt på distans. Vårt klassrum är på den webbaserade plattformen Moodle. Där kommer olika typer av inslag som syftar till att ge dig stöd för att nå lärandemålen finnas, såsom diskussionsforum och föreläsningar. Det vi tror är relativt unikt med denna kurs är den hyggligt höga omfattningen av psykoterapidemonstrationer. Det vill säga, du kommer att få se kognitiva beteendeterapeuter "in action" och på så vis få se mycket av det som beskrivs i litteraturen praktiseras. Kursen examineras via tentamen och ett grupparbete. Tentamen sker på Moodle en bestämd tidpunkt och grupparbetet sker främst via det digitala konferensprogrammet Zoom. Det finns mycket stor frihet att tidsmässigt lägga upp studierna på det sätt som passar dig och ditt liv. Exempelvis så sker inga liveföreläsningar utan alla föreläsningar ligger tillgängliga på Moodle och tas del av när det passar.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi önskar dig en fin sommar!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetNiclas Almén
Niclas Almén, kursansvarig.
Leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut (inriktning KBT).
Universitetsadjunkt.