Psykologi GR (A), Socialpsykologi, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Psykologi GR (A), Socialpsykologi, 7,5 hp.

Vad roligt att Du har valt att läsa denna mycket intressanta kurs. Kursansvarig och lärare
för aktuell kurs är Ingela Eng.

  • Kurskod: PS156G
  • Anmälningskod: P4471
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-11-08 - 2022-01-16

Kursen startar 8/11. I samband med registrering på kursen får du tillgång till kursrummet i Moodle, registrera dig bara om du avsett att läsa kursen. Om du registrerat dig på kursen men inte avser läsa klart den så avregistrera dig från kursen inom tre veckor för att någon från reservlistan erbjuds din plats.
Kontakta expeditionen för avregistrering.

Kursinformation

I den här kursen får du lära dig om människans samspel med sin sociala miljö, social kognition, attityder och fördomar, samt grupprocesser. Vidare kommer du tillsammans med din studiegrupp att få planera och genomföra en mindre socialpsykologisk studie, vilken presenteras i form av en rapport/A-uppsats.

Aktuell kurs är en fortsättning på kurserna: Introduktion till psykologi, 7,5 hp, Personlighetspsykologi, 7,5 hp samt Kognition- och inlärningspsykologi, 7,5 hp, och samläses med Psykologi A (GR), Grundkurs (delkurs 4), 30hp. Vilket innebär att du vid kursstart förväntas kunna söka ut relevanta vetenskapliga artiklar, har grundläggande kunskaper inom forskningsetisk och metod, samt kan skriva en vetenskaplig text i enlighet med APA-manualen.

Då aktuell kurs benämns IT-distans är den helt distansbaserad, vilket innebär att det inte förekommer
några fysiska träffar vid Campus i Östersund.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen varmt välkommen till denna kurs vid avdelningen för Psykologi och socialt arbete (PSO).

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetIngela Eng
Ingela Eng, Universitetsadjunkt