Psykologi GR (B), Klinisk psykologi, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Psykologi GR (B), Klinisk psykologi, 7,5 hp.

I denna kurs lär du dig om klinisk psykologi såsom kategorisering, identifikation och behandling av olika former av psykisk ohälsa. Tillsammans med din studiegrupp kommer du att fördjupa dig inom en vald diagnos, samt diskutera etiska aspekter inom klinisk forskning. I kursen ingår en kombination av vetenskapligt skrivande och att kommunicera kliniska aspekter till allmänheten.

  • Kurskod: PS157G
  • Anmälningskod: P4731
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-11-08 - 2022-01-16

Undervisningen sker främst via inspelade föreläsningar, samt två (frivilliga) seminarietillfällen vari du ges möjlighet att ställa frågor och diskutera ämnet med en erfaren psykolog. Examination sker via grupparbete och en enskild digital tentamen.

Är du ny student vid MIUN, läs gärna informationen som finns på denna sida: https://www.miun.se/student/antagen/

Kursinformation

Det är viktigt att du i anslutning till kursstarten loggar in på studentportalen och besöker kursrummet i Moodle. Inled med att läsa studiehandledningen och lyssna på kursintroduktionen, läs därefter under kursvecka 1-2 kurslitteraturens kapitel 1-4 samt lyssnar på föreläsning 1-4.

Kursvecka 3 inleds med att du kan anmäla dig till önskat tema för examinationsmoment 1-2 (EM1 och EM2) vari de som valt samma tema bildar studiegrupp.
Grupperna bokar sedan in arbetsträffar, vilka kan förläggas till dag- och eller kvällstid. EM1 avslutas med en tvärgrupps-diskussion den 14/12. Då studierna i denna kurs (likt i arbetslivet) innebär samarbete med andra studenter är det viktigt att du redan nu planera för grupparbete under november till januari. Inför kursvecka 3 ges utförlig information om upplägget för EM1-EM2.

Kursen avslutas med en digital tentamen via Inspera (EM3), vilken skrivs på en fast dag och tid, men valfri plats.

Schemat för kursen är enligt följande:

8/11 kl.10:00, Välkomstträff (frivilligt)
8/11 kl. 11:00, Publicering av kursintroduktion och föreläsning 1-2
15/11 kl. 08:00, Publicering av föreläsning 3-4
22/11 kl. 08:00 - 23/11 kl. 23:55, EM1/EM2: Val av tema/grupp
22/11 kl.08:00, Publicering av föreläsning 5-10
26/11 kl. 12:00-13:30, Seminarium 1: Relaterat till EM1 (frivilligt)
10/12 kl. 12:00, EM1: Deadline PM del 1
13/12 kl. 08:00, Publicering av föreläsning 11-12
14/12 kl. 9-12 eller 15-18, EM1: Diskussion i tvärgrupper samt inlämning av mötesprotokoll
5/1 kl. 12:00-13:30, Seminarium 2: relaterat till EM2 och EM3 (frivilligt)
9/1 kl. 23:55, EM2: Deadline PM del 1 och del 2
9/1 kl. 23:55, EM3: Deadline anmälan till tentan
14/1 kl. 09:00-12:00, EM3: Digital tentamen
16/1 kl. 23:55, EM2: Deadline feedback

Notera att då aktuell kurs ligger på progressionsnivå B (och samläses med B-block, 30hp) förväntas studenterna självständigt kunna söka samt sortera ut relevanta vetenskapliga artiklar, samt skriva referenser i enlighet med APA-manualens riktlinjer (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples).

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Då det ibland kan ta tid att få tillgång till kurslitteraturen rekommenderas du att beställa Barlow, D. H., Durand, W. M., & Hofmann, G.S. (2017). Abnormal Psychology. An integrative approach. CENGAGE Learning Custom Publishing. ISBN: 9781305950443, i god tid före kursstart.

Varmt välkommen till kursen och lycka till med dina studier önskar Lärarlaget.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAndreas Larsson
Kursansvarig för Klinisk psykologi