Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Arbetsmarknad, arbetsliv och arbetslivsinriktad rehabilitering – en introduktion, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Arbetsmarknad, arbetsliv och arbetslivsinriktad rehabilitering – en introduktion, 15 hp.

Vi i lärarlaget hälsar dig varmt välkommen till Programmet hälsa och rehabilitering i arbetslivet och dess första kurs Arbetsmarknad, arbetsliv och arbetslivsinriktad rehabilitering - en introduktion. Första terminen sker helt på distans, dvs inga fysiska träffar under ht-21.

  • Kurskod: RH062G
  • Anmälningskod: N7121
  • Ort: Sundsvall/Östersund
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2021-11-07

Vi inleder med tre webbaserade introduktionsdagar i kommunikationsverktyget Zoom, 31 augusti kl 10.00. Introduktionsdagarna är inte obligatoriska men bör ses som värdefulla i dina fortsatta studier på programmet. När du har tillgång till Moodle, kommer du också att finna aktuell Zoom-länk för introduktionsdagarna.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Utbildningens övergripande syfte är att du ska förvärva och utveckla kunskap och kompetens inom områdena hälsofrämjande arbete och förebyggande av ohälsa samt rehabilitering, med fokus på arbetslivet.
Programmet inleds med en introduktionskurs som berör de olika områden som sedan utgör programmets innehåll. Kursen innehåller övergripande orientering och kunskaper om;
- olika modeller att organisera välfärd
- det svenska välfärdssystemet, dess historia och uppbyggnad
- en övergripande orientering om den svenska arbetsmarknaden
- arbetets betydelse för människan
- aktörer i arbetslivsinriktad rehabilitering
ur ett individ-, organisations- och samhällsperspektiv.

Här finner du utbildningsplanen för programmet: https://www.miun.se/utbildning/kursplaner-och-utbildningsplaner/utbildningsplaner/utbildningsplan/?utbildningsplanid=1233
Här finner ni kursplanen för er första delkurs, där framgår exempelvis vilken litteratur som du ska införskaffa inför kursstart: https://www.miun.se/utbildning/kursplaner-och-utbildningsplaner/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=24013

Undervisningen, som sker via kursplattformen Moodle samt kommunikationsverktyget Zoom, består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. En stor del av undervisningen är egna litteraturstudier. Vid programstarten kommer en genomgång att ske av hur kursens Moodle-sida är upplagd såväl som hur Zoom fungerar. För att kunna bedriva dina studier på distans behöver du tillgång till teknisk utrustning i form av dator/padda, kamera (inbyggd eller extern) och mikrofon/headset som möjliggör god ljudkvalitet.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi ser framemot att välkomna dig som student på Mittuniversitet och att vi tillsammans kommer att få en givande första termin.
Vid tekniska problem (Moodle, Zoom, studentwebben), kontakta i första hand Helpdesk (https://www.miun.se/student/studentstod/it-tjanster/).

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetJens Ljungdahl
För frågor rörande den första kursen, kontakta Jens Ljungdahl: jens.ljungdahl@miun.se tillgänglig from 16/8.
För frågor rörande programmet i sin helhet, kontakta programansvariga: Jens Ljungdahl: jens.ljungdahl@miun.se eller Åsa Tjulin: asa.tjulin@miun.se tillgängliga from 16/8.