VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Statsvetenskap GR (B), 30 hp.

Jag heter Cecil Lindholm och jag är kurslärare för detta kursmoment. Statsvetenskap B består av olika delkurser och denna inledande kurs har fokus på teorier om demokrati, demokratins utveckling globalt sett och olika utmaningar som demokratin står inför idag.

  • Kurskod: SK025G
  • Anmälningskod: M7021
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-06-05

Kursen äger rum mellan veckorna 35-40 med föreläsning varje torsdag kl. 10-12. Föreläsningarna ordnas digitalt och ni ansluter med Zoomlänk. Länken kommer att finnas tillgänglig på lärplattformen Moodle.

Kursinformation

I lärplattformen Moodle ligger all information som ni behöver för att följa kursen.

Jag rekommenderar att ni inleder med att läsa studieguiden noga. I denna finner ni all information som är nödvändig för att genomföra kursen. Här beskrivs kursens innehåll, lärandemålen samt utförliga instruktioner som rör hur kursen examineras. Mitt råd är att alltid gå till studieguiden när ni stöter på funderingar. Om ni inte finner det ni söker kan ni vända er till mig.

Föreläsningar, examinationsuppgifter och diskussionsuppgifter kommer successivt läggas ut under de olika veckoavsnitten.

Om du stöter på tekniska problem, kontakta Helpdesk.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCecil Lindholm
Kursansvarig