VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Sociologi GR (A), 30 hp.

På grund av situationen med Covid-19 så kommer första momentet inte ha någon innevecka, däremot hoppas vi att kunna ha det under moment 2 (v. 41). De lärare ni kommer att möta på första momentet är Lasse Reinikainen och Gunilla Olofsdotter. Lasse är också kursansvarig för hela A-kursen så om ni har frågor rörande hela 30 hp-kursen kan ni vända er till honom.

  • Kurskod: SO098G
  • Anmälningskod: M2611
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16

Tänk på att införskaffa litteraturen i god tid innan kursstart, detta gäller också inför de olika delmomenten på kursen. När det gäller första momentet så börjar vi med böckerna Båten i parken (Månson), Sociologi 2.0 (Lindgren) och Vardagslivets socialpsykologi (Johansson & Lalander). Övriga texter (artiklar) för momentet finns tillgängliga via lärplattformen.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5059Z2801vQQ7wZ1Q97Y02yY5YQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

När kursen börjar kommer ni få en studieguide för hela terminen där ni får specifik information om kursens olika moment. I Moodle kommer vardera moment vara strukturerade utifrån veckor så att ni ser vad ni förväntas göra under momentets gång. Man kan dock göra dem i den takt det passar. Vi kommer att erbjuda några tillfällen att ses live via Zoom vid föreläsningar och seminarier. För varje live-seminarium så finns det även skriftliga uppgifter som man kan göra om man inte kan delta. Vi kommer att ha ett par tillfällen som vi kallar 'office hours' kring lunchtid där en eller flera lärare finns tillgängliga för frågor och funderingar.

Tisdagen den 31/8 kl. 13.15 - 16.00 så blir det en liveföreläsning med introduktion till kursen och ämnet. Då finns det även möjlighet att lyfta frågor och funderingar. Den information som presenteras kommer även publiceras antingen i textform eller som en inspelad miniföreläsning för de som inte kan delta den specifika tiden.

Det kommer även att finnas inspelade föreläsningar, länkar till olika former av material och olika uppgifter/inlämningar som ni får jobba med under momentets gång. Det blir ingen salstentamen under terminen utan alla examinationer sker via hemtentor och utförande av obligatoriska uppgifter. En viktig sak att tänka på i relation till hemtentor: i sociologiämnet använder vi Harvard som referenssystem. Det går bra att använda APA, men då måste det ske tillsammans med användning av sidnummer.

Här följer lite övergripande information om kursens olika delar:

Kursen är uppdelad på fyra olika moment. Moment 1 (Sociologisk Introduktion) går igenom sociologins grunder och introducerar teorier på både övergripande samhällsnivå och på individ- och gruppnivå. Moment 2 (Klass, kön och etnicitet) behandlar centrala sociala kategoriseringar vilka bildar grund både för våra identiteter likväl som samhälleliga strukturer.Moment 3 (Kvalitativ metod) behandlar metod såväl teoretiskt som praktiskt. Moment 4 (Sociologins klassiker) är det avslutande momentet på A-nivå och ger en fördjupning i teorier som introduceras redan på moment 1, men här fokuserar vi på originaltexter av några klassiska sociologer. I några moment används olika typer av uppgifter, både individuellt och i tillfälliga grupper, eftersom en viktig del i lärandet är diskussioner och egna reflektioner. Av denna anledning har vi också olika former av examinationer; det kan vara hemtentor, inlämningsuppgifter, online-quiz eller examinerande seminarier likväl som kombinationer av dessa.

Denna kurs syftar till att ge er goda kunskaper om både strukturer och kulturer i samhället, vilket möjliggör djupare analyser av de sociala processer som påverkar människor villkor.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Även om vi inte ses på campus många gånger denna termin så är vi övertygade om att det ändå kommer att gå bra. Vi är vana vid distanskurser sedan länge :-) Välkomna till en spännande och utvecklande kurs!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetLasse Reinikainen
Kursansvarig: Lasse Reinikainen