VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Sociologi GR (A), 30 hp.

De lärare ni kommer att möta på första momentet är Lasse Reinikainen och Tor Hammer. Lasse är också ansvarig för hela A-kursen så om ni har frågor kring höstens olika moment så kan ni vända er till honom. På grund av den rådande situationen kommer det första momentet ha föreläsningar live på campus, men dessa kommer också att sändas live via Zoom. Första tillfället är 30/8 kl. 13.15 - 17.00.

  • Kurskod: SO098G
  • Anmälningskod: M2821
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16

Tänk på att införskaffa litteraturen i god tid innan kursstart, detta gäller också inför de olika delmomenten på kursen. När det gäller första momentet så börjar vi med böckerna Båten i parken (Månson), Sociologi 2.0 (Lindgren) och Vardagslivets socialpsykologi (Johansson & Lalander). Övriga texter (artiklar) för momentet finns tillgängliga via lärplattformen.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5029Z1803vQQ7wZ1Q90Y06yY5YQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

På grund av situationen med Covid-19 så kommer A-kursens början ske i form av vad vi kallar 'blended learning'. Under de första två momenten kommer inplanerade föreläsningar ske på campus (med sittplatser på avstånd från andra deltagare), men de kommer också att livesändas via Zoom för de som av olika anledningar inte kan närvara. Seminarierna kommer sedan att ske via Zoom. Under hösten ser vi hur situationen ser ut och hur vi kommer att göra under moment 3 och 4. Planen är att vara på campus så mycket som möjligt. Det kommer dock finnas möjlighet att fullfölja studierna på distans under moment 3 och 4, men mycket ansvar vilar då på studenten. Det är t.e x. inte säkert att föreläsningar kommer att livesändas, eller att man kan delta på seminarier via Zoom. Däremot kommer skriftligt material att finnas tillgängligt på Moodle och alla examinationer kommer att kunna utföras på distans.

Mer information om detta kommer att finnas på Moodle när kursen öppnar. När ni då hunnit se över kurssidan, studieguiden och introduktionen så får ni möjlighet att ställa frågor till lärarna vid det vi kallar 'office hours'. Det är tillfällen när lärarna finns tillgängliga för frågor och funderingar. Nu följer lite övergripande information om kursens olika delar:

Kursen är uppdelad på fyra olika moment. Moment 1 (Sociologisk Introduktion) går igenom sociologins grunder och introducerar teorier på både övergripande samhällsnivå och på individ- och gruppnivå. Moment 2 (Klass, kön och etnicitet) behandlar centrala sociala kategoriseringar vilka bildar grund både för våra identiteter likväl som samhälleliga strukturer. Moment 3 (Kvalitativ metod) behandlar metod såväl teoretiskt som praktiskt. Moment 4 (Sociologins klassiker) är det avslutande momentet på A-nivå och ger en fördjupning i teorier som introduceras redan på moment 1, men här fokuserar vi på originaltexter av några klassiska sociologer. I alla moment används olika typer av uppgifter, både individuella och i tillfälliga grupper, eftersom en viktig del i lärandet är diskussioner och egna reflektioner. Av denna anledning har vi också olika former av examinationer; det kan vara hemtentor,online-quiz eller examinerande seminarier likväl som kombinationer av dessa.

Denna kurs syftar till att ge er goda kunskaper om både strukturer och kulturer i samhället, vilket möjliggör djupare analyser av de sociala processer som påverkar människor villkor.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Välkomna till en spännande och utvecklande kurs! Som tidigare nämnts: om ni har frågor så vänd er till Lasse Reinikainen: lasse.reinikainen@miun.se

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetLasse Reinikainen
Lasse Reinikainen (Kursansvarig Sociologi A, + Programansvarig för Samhällsvetarprogrammet)