Svenska som andraspråk GR (A), Uttal och kommunikation A1, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Svenska som andraspråk GR (A), Uttal och kommunikation A1, 7,5 hp.

Kursen har en huvudsaklig inriktning på fonologi och ämnet svenska som andraspråk i skolan. Den ingår i en serie 7,5-poängskurser där de övriga delarna består av: A2 med inriktning på det svenska språkets struktur ur ett andraspråksperspektiv, A3 med inriktning på språksociologi och flerspråkighet samt A4 med inriktning på andraspråksinlärning.

  • Kurskod: SS001G
  • Anmälningskod: M2411
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2021-11-07

Måndag den 30 augusti kl. 9-11 (introduktion Zoom)
Tisdag den 30 augusti kl. 9-12 (föreläsning Zoom)
Måndag den 13 september kl. 9-12 (föreläsning Zoom)
Måndag den 4 oktober kl. 9-12 (seminarium Zoom obligatoriskt)
Måndag den 25 oktober kl. 9-12 (föreläsning Zoom)

Kursen avslutas med en tentamen 4 november kl. 8-13.

Kursinformation

Att kursen går på halvfart innebär att du bör räkna med ungefär 20 timmars studier per vecka. En förutsättning för kursen är att du kan delta i de obligatoriska kursmötena. Vi ber dig redan före första kursmötet att tänka igenom vad detta innebär för din del. Om du finner att ovanstående inte går att förena med förvärvsarbete eller andra studier är vi tacksamma om du meddelar oss detta, så att din plats kan ställas till förfogande för annan sökande.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

En liten uppgift ska skickas in före kursens första träff.

Berätta lite om dig själv, vem du är och ditt intresse för ämnet Svenska som andraspråk. Skriv ner din presentation (omfång ca 1 A4), spela även in din presentation max en minut (Obs! bara ljud) och skicka dem till Diskussionsforum på Moodle. Övriga studenter kommer att kunna läsa och lyssna på din berättelse.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetJenny Stegermark
Jenny Stegermark