VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Svenska språket GR (A), 30 hp.

Kursen går helfart, vilket innebär 30 högskolepoäng under en termin. Beskrivning av syfte, innehåll, lärandemål och examinationsformer framgår av kursplanen. Eftersom Svenska språket A, 30 hp är en IT-distanskurs erhåller studenten en lärplattform (Moodle) vilket är den plats där deltagarna och lärarna träffas under terminen. Den blir tillgänglig i Studentportalen torsdagen före terminsstart.

  • Kurskod: SV005G
  • Anmälningskod: M2501
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16

Inför kursstarten ska studenten registrera sig på kursen och se över vilken ordinarie kurslitteratur som föreskrivs. Observera att vi bjuder på vissa titlar (artiklar) och detta framgår av att de i kursplanen kallas för Digital resurs. Terminen börjar i vecka 35 och då hålls ett introducerande webbmöte på distansverktyget Zoom. Exakt tidpunkt för mötet delges i lärplattformen veckan före.

Kursinformation

Svenska språket A består av fyra kursmoment om vardera 7,5hp. Vart och ett av dessa har en s.k. studiehandledning (läsplan) som innehåller läsanvisningar och beskrivning av examinationsuppgifterna. Studiehandledningarna ligger i en kursmodul i lärplattformen. I plattformen finns även diskussionsfora och undervisningsmaterial, m.m. som behövs för att kunna bedriva distansstudier.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Välkommen att lära om språket i allmänhet och det svenska språket i synnerhet!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetDaniel Jacobson
Universitetsadjunkt och kursansvarig