Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism, 7,5 hp.

Jag som är kursansvarig heter Cecilia de Bernardi och jag är doktor i turismvetenskap. Jag har undervisat och forskat inom olika områden både inom turism och andra ämnen. Jag har för det mesta undervisat marknadsföring och metoder. Min avhandling handlade om samisk turism och mitt fokus har varit på hur kultur marknadsförs inom turism. Min senaste forskning handlar om turismpolicy.

  • Kurskod: TR067G
  • Anmälningskod: L7121
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2021-11-07

Kursen har inga fysiska träffar utan genomförs via Moodle. Kursen startar 30e augusti men kurssidan på Moodle kommer att vara tillgänglig några dagar innan.

Kursinformation

På kurssidan i Moodle kommer all information om kursen att finnas i form av dokument, länkar och förinspelade föreläsningar. Där kommer också att finnas funktioner för att lämna in uppgifter och även olika verktyg för att kommunicera med både lärare och studenter på kursen. Verktyget Zoom, som är ett videosystem för möten, kommer att användas vid några handledningstillfällen för uppgifter på kursen (ej obligatoriska). Handlendningstillfällena annonseras på kurssidan i Moodle.

Kursen har 2 böcker i kurslitteraturlistan och jag rekommenderar er att skaffa båda. Huvudboken i kursen är Horner, S., & Swarbrooke, J. (2016 eller nyare upplaga). Consumer behaviour in tourism. Routledge (https://www.taylorfrancis.com/books/9781315795232). Vänligen observera att det är den utgåva som står i kursplanen som gäller. Äldre utgåvor fungerar inte då det gjorts betydande uppdateringar av boken, inte minst med hänsyn till stora samhällsförändringar såsom digitalisering.

En alldeles utmärkt bok, som också finns som kurslitteratur i kursplanen, från Studentlitteratur är Maria Björklund och Ulf Paulsson: Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Läs gärna denna, särskilt om du inte skrivit akademiska texter tidigare.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till kursen! Det viktigaste för ditt eget lärande är ditt engagemang i kursen genom att ta del av kursmaterial, diskussioner och uppgifter i en omfattning av ungefär 20 timmar i veckan vilket motsvarar studier på halvfart.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCecilia De Bernardi
Cecilia de Bernardi, PhD, kursansvarig