Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp | miun.se

Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp.

Vi som är lärare på kursen heter Liezl Eckley Eriksson och Ilse Svensson De Jong, och vi ser fram emot att genomföra denna kurs tillsammans med er! Kursen är en introduktion till ett av företagsekonomins allra viktigaste kärnområden.

  • Kurskod: FÖ092G
  • Anmälningskod: L2121
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2022-11-07 - 2022-12-11

Det är viktigt att du registrerar dig på kursen i Ladok via länken: https://www.miun.se/student/minastudier/mina-ladoktjanster/ . När du har gjort det får du tillgång till kurshemsidan i Moodle och kan bekanta dig med plattformen, dess olika verktyg och utlagt material. Via schema, se länk nedan, hittar du tid och plats (sal) för första introduktionsträffen.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri1X50g77560YvQQ21Z9977Y0ZyQ008774Y60Q0.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

På kurshemsidans startsida under ikonen Kursinformation hittar du en länk till aktuell kursplan som bland annat beskriver kursens innehåll och lärandemål (kursplanen kan du även söka ut via MIUNs hemsida https://www.miun.se/kursplaner, ange FÖ092G), länk till schema (schema kan även sökas ut via https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/, ange FÖ092G). Under samma ikon hittar du även en studieguide som beskriver innehållet på kursen lite mer utförligt och som innehåller en läsanvisning/schema som är en översiktlig veckoplanering av kursen.

Undervisning på kursen ges i form av föreläsningar i sal och via zoom, så kallad ”blended-learning”. Det innebär att du kan välja själv om du vill vara med i sal eller följa föreläsningarna via ZOOM.

Utöver föreläsningar består kursen av två obligatoriska seminarier. Inför seminarierna ska ni skicka in inlämningsuppgifter. Även näringslivsinslaget kräver obligatorisk deltagande. Kursen avslutas med en salstentamen som kan skrivas på någon av campusorterna Sundsvall eller Östersund.
Som kurslitteratur används läromedlet 'Den Nya Ekonomistyrningen', senaste upplagan av Ax/Johansson/Kullvén (utgiven av Liber), som består av lärobok och övningsbok. Vi rekommenderar att ni skaffar senaste upplagan av både huvudbok och övningsbok i god tid, så att du kan komma igång med inläsningen direkt när kursen startar.
Övrigt material som ingår på kursen får ni tillgång till via kurshemsidan i Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Kursansvarig och examinator på kursen är Liezl Eckley Eriksson. Om ni har några frågor innan kursstart når ni henne på, liezl.eriksson@miun.se.
Övriga lärare på kursen är Ilse Svensson De Jong ilse.svensson-dejong@miun.se .
Vi ser fram emot kursstart och hoppas att du ska få med dig användbar kunskap i ekonomistyrning från kursen!

Bästa hälsningar och väl mött på kursen!
Liezl och Ilse

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetLiezl Eriksson

Sidan uppdaterades 2021-11-01