Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 högskolepoäng (1-15 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 högskolepoäng (1-15 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp.

Vi hoppas att du ska få en givande termin tillsammans med oss lärare i ämnena historia, religion, samhällskunskap och geografi.

Kursen och första momentet introduceras tisdag 30/8 kl. 12.00.

Kursen är uppdelad i fyra moment vilka läses enligt följande:
Moment 1 Historia: v. 35-39
Moment 2 Religion: v. 40-44
Moment 3 Samhällskunskap: v. 45-49
Moment 4 Geografi: v. 50-02

  • Kurskod: HI007U
  • Anmälningskod: M2043
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2022-08-29 - 2023-01-15

Kursstart och info (zoom) tisdag 30 augusti kl. 12.00-13.00.
Zoomrum: se information på kursens plattform i Moodle!

Intro och föreläsning 1 (välj ett av följande alternativ):
• Onsdag 31/8 kl. 13.00-15.00
• Onsdag 31/8 kl. 16.00-18.00

Föreläsning 2 (välj ett av följande alternativ):
• Torsdag 1/9 kl. 13.00-15.00
• Torsdag 1/9 kl. 16.00-18.00

På liknande sätt hålls seminarium 15/9.

Kursinformation

För att ge goda möjligheter till reflektion och erfarenhetsutbyte använder vi oss av virtuella seminarier genom konferensverktyget Zoom, Länkar till de virtuella seminarierummen kommer att läggas upp i kursplattformen Moodle. Se nedan för zoomlänk till första momentet Historia. För att delta i seminarierna krävs såväl en stabil internetuppkoppling som webbkamera och headset.

Antagna till kurser inom Lärarlyftet har möjlighet att ansöka om validering, vilket kan leda till tillgodoräkning av högskolepoäng. Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagarens befintliga kunskaper och kompetens i förhållande till lärandemålen i aktuell kurs. Ansökan görs i det digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda. Se www.miun.se/lararlyftet/antagen

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetGlenn Svedin
Anne Hedén, anne.heden@miun.se

Sidan uppdaterades 2022-03-21