Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet.

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet..

Kursen startar tisdag 30 augusti (vecka 35) I slutet av vecka 34, efter att du registrerat dig, får du tillgång till kursens lärplattform Moodle. På den kommer all information att finnas, inklusive studiehandledningen för moment 1.

  • Kurskod: HI008U
  • Anmälningskod: M2053
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2022-08-29 - 2023-06-04

Kursens introduceras muntligt på Zoom tisdag 30 augusti kl 1400, eller onsdag 31 augusti kl 12. Välj den tid som passar dig bäst, du behöver inte föranmäla dig. Du finner länk till zoomseminariet på Moodle.

Kursinformation

Kursen är nätbaserad, all information och kommunikation sker över nätet. På Mittuniversitetets lärplattform Moodle, kommer du att hitta inspelade föreläsningar, kursinformation och länkar till seminarierum etc.

Kursen är uppdelad i fyra moment, vilka läses enligt följande:
Moment 1 Historia: v. 35-44
Moment 2 Religionskunskap: v. 45–2
Moment 3 Geografi: v. 3-12
Moment 4 Samhällskunskap: v. 22

Nätseminarier
Vi använder oss av konferensverktyget Zoom, som möjliggör seminarier över nätet med både ljud och bild. För att delta i seminarierna krävs en stabil internetuppkoppling, webbkamera och headset. Med extern mikrofon uppstår lätt rundgång.

Varje moment innehåller såväl skriftliga inlämningsuppgifter som webseminarier. Webseminarierna har varit mycket uppskattade av tidigare studenter, och är ett viktigt stöd i arbetet med de skriftliga rapporterna och PM:n.

Kurslitteratur
Det är mycket viktigt att du i god tid skaffar den kurslitteratur som hör till de olika momenten eftersom undervisningen förutsätter att du har tillgång till den angivna litteraturen. Du bör därför senast vecka 35 ha tillgång till den litteratur som du behöver på moment 1.

På introduktionen i vecka 35 går vi igenom upplägget av kursen samt frågor om schema och inlämningstider osv. Du kommer då även på Moodle att finna de tider som sedan gäller för hela vårterminen.

Antagna till kurser inom Lärarlyftet har möjlighet att ansöka om validering, vilket kan leda till tillgodoräkning av högskolepoäng. Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagarens befintliga kunskaper och kompetens i förhållande till lärandemålen i aktuell kurs. Ansökan görs i det digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda. Se www.miun.se/lararlyftet/antagen

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Glöm inte registrera dig, ta därefter del informationen på utbildningsplattformen Moodle, inkl. studiehandledningen till moment 1, noggrant, så ses vi på zoom Zoom tisdag 30 augusti kl 1400, eller onsdag 31 augusti kl 12 för kursintroduktion.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetGlenn Svedin
Anne Hedén, anne.heden@miun.se

Sidan uppdaterades 2022-03-21