Historia GR (A), 30 hp | miun.se

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Historia GR (A), 30 hp.

Vi hoppas att du kommer uppleva kursen som meningsfull och angelägen. Vi undervisande lärare ser i synnerhet fram emot många intressanta diskussioner under terminen i form av bland annat webbseminarier.

  • Kurskod: HI069G
  • Anmälningskod: M2123
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2022-08-29 - 2023-01-15

Kursen introduceras under vecka 35 genom en första (ej obligatorisk) online-träff (måndag 29 augusti, kl. 10:00- ca 11:00) då vi går igenom kursplaneringen samt testar att ljud/mikrofon fungerar nöjaktigt i vårt konferensprogram Zoom. Internetuppkoppling som klarar överföring av ljud/bild i realtid är nödvändigt, även behövs webbkamera och headset. Länk till Zoom hittar du i lärplattformen Moodle.

Kursinformation

A-kursen i historia är en grundkurs med tonvikten lagd på kronologiska studier. Till detta kommer inslag där du får lära dig lite mer om historia som vetenskap, hur det som står att läsa i avhandlingar och läroböcker har forskats fram och vilka källorna till historien är. Det är med denna kurs du lägger grunden för dina fortsatta historiestudier på B-, C-, magister/master- och kanske i en framtid forskarutbildningsnivå.

Kursen är nätbaserad och ortsoberoende utan fysiska sammankomster, men vissa examinationer (salstentor) kommer att genomföras vid lärcenter eller motsvarande. Vidare kommer obligatoriska online-seminarier att äga rum vid några tillfällen varje månad. Vanligen erbjuder vi då ett antal seminarietider att välja på, och i normalfallet minst ett efter kontorstid för att underlätta vid tidskrockar med annan deltidssysselsättning. Schema meddelas löpande och med god framförhållning i lärplattformen i Moodle, obs: ej i Miuns schemasökfunktion TimeEdit. Föreläsningarna är ofta förinspelade och inte beroende av att passa specifika tider.

Kursen består av fem delmoment om vardera 6 hp. Information om kursen; planering, examinationer, uppgifter, schema etc. presenteras i kursens nätplattform Moodle, som du får tillgång till efter att du registrerat dig, dock tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Examination:
Du förväntas följa kursens planering med olika "deadlines” och obligatoriska examinationer. Kursen examineras skriftligt och muntligt i varierade former, via nätseminarier, forumdiskussioner, PM, hemtentamen och salstentamen. Förekommande salstentor kan skrivas vid våra campus eller vid olika lärcenter eller motsvarande oavsett var någonstans i landet du befinner dig. Närmare information om tentamensrutiner presenteras i lärplattformen i samband med kursstart.

Kurslitteratur:
Litteraturen finns att köpa i bokhandeln alternativt att låna på bibliotek. Det är viktigt att du förbereder inför kursstart genom att införskaffa den litteratur som anges i kursplanen. Litteraturen till moment 1 och 2 bör du helst ha tillgång till redan under den första kursveckan.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Hoppas att du får en fin sommar, och väl mött i månadsskiftet augusti/september!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetErik Nydahl
Kursansvarig

Sidan uppdaterades 2021-10-30