Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp.

Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp.

  • Kurskod: KR042G
  • Anmälningskod: M2021
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2022-08-29 - 2023-01-15

Vi i lärarlaget hälsar dig varmt välkommen och vi hoppas den här kursen ska ge dig en intressant inblick i ämnet kriminologi.

Jag, Catherine de Oquiñena, som är kursansvarig och lärare på kursen är kriminolog och undervisar inom området kriminologi vid Mittuniversitetet. Jag ser fram mot en kunskapsgivande och intressant höst tillsammans med dig!

Återigen, varmt välkommen till kursen!

Kursinformation

Kursperioden sträcker sig från vecka 35 till och med vecka 2. Kursen går på halvfart vilket motsvarar ungefär 20 timmar per vecka. Inga obligatoriska träffar förekommer utan all undervisning bedrivs via den interaktiva lärplattformen Moodle.

Under de 20 veckor som kursen pågår kommer kunskapsinhämtningen att ske genom webb/inspelade föreläsningar, övningsuppgifter,egen läsning och gemensamma diskussioner på lärplattformen Moodle.

Kursen är indelad i två moment. Moment ett - Introduktion till Kriminologi, 5 hp, samt
moment två - Kriminologiska teorier, 10 hp.
Den modell vi tillämpar bygger på att ge grundläggande kunskap om teoretiska utgångspunkter inom kriminologi, det svenska rättssystemet samt centrala kriminologiska teorier. Förståelsenivån i kursen omfattar att beskriva grundläggande och centrala teorier och begrepp, samt att tillämpa den införskaffade kunskapen.

OBS! Kurslitteraturen är obligatorisk!

Kursens två moment kommer att behandlas genom kurslitteraturen, webb/inspelade föreläsningar och övningsuppgifter på Moodle. Kursen kommer genomgående att innehålla diskussionsuppgifter som genomförs i allmänna diskussioner kring ett antal frågor, ett fall eller liknade. Dessa diskussioner är således viktiga för kursens genomförande och ditt lärande.

För att säkerställa att du har uppnått lärandemålen i kursens två moment måste dina kunskaper, färdigheter och förmågor kontrolleras genom examination.

Kursen examineras genom fyra examinationer (två webbtentamen och två skriftliga inlämningsuppgifter). Webbtentamen och inlämning av de skriftliga uppgifterna kommer att ske i lärplattformen Moodle.

OBS! Examinationen omfattar all kurslitteratur.

Inga obligatoriska träffar förekommer, utan undervisningen bedrivs enbart via den interaktiva lärplattformen Moodle. Då undervisningen sker via en Internetbaserad lärplattform, krävs att du har tillgång till dator med Internetuppkoppling (mikrofon och högtalare). Undervisningen i kursen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Obligatorisk kurslitteratur till kursens två moment hittar du i kursplanen.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Har du frågor eller funderingar? Är det något du saknar eller vill ha hjälp med? Tveka inte att kontakta oss, vi finns här för din skull.

Lycka till med studierna och väl mött på Moodle!
Hälsningar Lärarlaget

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatherine de Oquinena
Kursansvarig och lärare på kursen Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 h.

Sidan uppdaterades 2021-10-30