Kriminologi GR (B), Viktimologi, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Kriminologi GR (B), Viktimologi, 7,5 hp.

Vi i lärarlaget hälsar dig varmt välkommen och vi hoppas den här kursen ska ge dig en intressant inblick i området viktimologi.

Jag, Catherine de Oquiñena, som är kursansvarig och lärare på kursen är kriminolog och undervisar vid Mittuniversitetet, ser fram mot en kunskapsgivande och intressant höst tillsammans med dig!

  • Kurskod: KR051G
  • Anmälningskod: M2051
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2022-11-07 - 2023-01-15

Kursperioden sträcker sig från vecka 45 till och med vecka 2. Kursen går på halvfart vilket motsvarar ungefär 20 timmar per vecka. Inga obligatoriska träffar förekommer utan all undervisning bedrivs via den interaktiva lärplattformen Moodle.

Kursinformation

Under de veckor som kursen pågår (vecka 45-2) kommer kunskapsinhämtningen att ske genom inspelade föreläsningar, övningsuppgifter, egen läsning och gemensamma diskussioner på lärplattformen Moodle. Därtill kommer handledning erbjudas i moment 2.

Kursen du läser är på IT-distans vilket innebär att det inte finns några obligatoriska träffar på Campus Sundsvall. Det egna ansvaret blir därför av största vikt och din egen inlärningsprocess är i fokus. Till din hjälp finns lärplattformen Moodle. Där har du möjlighet att diskutera kursinnehållet och kurslitteraturen med andra studenter. Ta till vara på den möjligheten då det blir en mer livfull kurs och då det underlättar ditt egna lärande.

Undervisningen sker i varierande arbetsformer som inkluderar både individuellt arbete och
gruppdiskussioner. Då undervisningen sker via en Internetbaserad lärplattform, krävs att du har tillgång till dator med Internetuppkoppling (mikrofon och högtalare). Undervisningen i kursen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Kursen innehåller kunskaper i viktimologins framväxt och betydelse. Studenten kommer att få kunskap i grundläggande begrepp inom viktimologin, viktimiseringsprocessen och viktimologiska teorier. Studenten kommer även att få en förståelse för vilken betydelse viktimiseringsprocessen och viktimologiska teorier har för de brottsdrabbade. Sambandet mellan att vara utsatt och att utsätta andra för brott kommer att diskuteras i kursen. Vidare innehåller kursen en beskrivning av de brottsdrabbades plats i det svenska rättssystemet och vilken hjälp och stöd som finns för de som har varit utsatta för bott. Reparativ rättvisa kommer därtill att belysas i kursen. Kursen innehåller också vilka konsekvenser utsatthet för brott kan medföra.

Kursen består av två moment. Moment 1 - Viktimologiska begrepp och teorier samt viktimiseringsprocessen. Moment 2 - Brottsdrabbade i rättssystemet och konsekvenser av brott.

För att säkerställa att du har uppnått lärandemålen i kursen måste dina kunskaper, färdigheter och förmågor kontrolleras genom examination. I denna kurs finns det två examinationsuppgifter. Moment 1 - individuell webbtentamen, 3hp. Moment 2 - individuell inlämningsuppgift, 4,5hp.

OBS! examinationen omfattar den obligatoriska kurslitteraturen.

Kurslitteraturen är obligatorisk!

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Har du frågor eller funderingar? Är det något du saknar eller vill ha hjälp med? Tveka inte att kontakta oss, vi finns här för din skull.

Lycka till med studierna och väl mött på Moodle!
Hälsningar Lärarlaget

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatherine de Oquinena
Kursansvarig och lärare på kursen Kriminologi GR (B), Viktimologi, 7,5 hp.

Sidan uppdaterades 2021-11-01