Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp | miun.se

Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp.

Vi som undervisar i denna kurs hoppas att du ska erfara en fördjupad skriv- och läsutveckling och mycket arbetsglädje under det stundande läsåret. Tveka inte att kontakta oss om du har funderingar inför kursstart 29 augusti 2022!

  • Kurskod: LI055G
  • Anmälningskod: M2803
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2022-08-29 - 2023-06-04

Du kan registrera dig på kursen tidigast två vardagar innan terminsstart. När du gjort så får du tillgång till vår kursplattform i Moodle. Då kursens studieform är it distans bedriver du dina studier på din hemort eller där du befinner dig i världen. Kursen genomförs alltså utan obligatoriska fysiska samlingar. Däremot förekommer seminarier (se schemat) och handledning via Zoom (under våren).

Kursinformation

Kursen Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp, läses på halvfart. Det innebär att du bör ägna cirka tjugo timmar per vecka åt dina studier. Kommunikationen med oss som undervisar och dina studiekamrater sker via kursplattformen i Moodle, e-post, Zoom och telefon. Kursinformation, uppgiftsblad, arbetsmaterial, studiehandledning, inlämningsmappar, diskussionsfora med mera finner du på kursplattformen i Moodle. Du som har möjlighet är förstås även varmt välkommen att besöka oss på institutionen för humaniora och samhällsvetenskap på campus Sundsvall. Hör i så fall gärna av dig innan, så att vi säkert är på plats.
...
Denna kurs syftar till att bredda och fördjupa den litterära kreativiteten, förmågan att läsa och skriva på ett mer professionellt sätt. Lyrik i bunden och obunden form samt prosa (noveller och romaner) känner du igen från våra A-kurser. Nu bygger vi på med ytterligare en genre: dramatik. Den stora likheten med A-kurserna i kreativt skrivande är annars att också B-kursen under höstterminen kommer att domineras av skrivuppgifter samt arbete med textrespons och litteraturdiskussioner inom respektive responsgrupp. Gruppindelning görs så snart registreringsförfarandet är överstökat.

Hela vårterminen ägnas åt ett fördjupningsarbete (15 hp). Du skriver då under handledning ett mer omfattande skönlitterärt manus inom valfri genre, till exempel en svit dikter, en samling noveller, en enaktare eller del av en roman. Denna skrivprocess påbörjas i form av ett PM, en idéskiss, i slutet av höstterminen, och skrivprojekten ventileras vid avslutande seminarier i det digitala mötesverktyget Zoom i maj 2023. Vi erbjuder även de som vill ett seminarietillfälle på plats på campus Sundsvall. Vi återkommer med datum för vårens opponeringsseminarier och mer information om fördjupningsarbetet en bit in i kursen.
...

Här följer fyra inledande uppgifter, som du ska lägga ut i din responsgrupps forum för denna uppgift på plattformen i Moodle senast den 5 september. Kommentera kortfattat dina gruppkamraters uppgifter till och med den 9 september:

A. Associera utifrån ordet "spegel" och skriv en dikt i fri eller bunden form.

B. Läs det scannade avsnittet ur Pia Tafdrups "Över vattnet går jag. Skiss till en poetik" (tillgängligt i mappen "Arbetsmaterial - inledande uppgifter" i Moodle). Välj minst två av Pia Tafdrups reflektioner över att skriva dikt samt diktkonstens villkor och möjligheter. Formulera därefter dina tankar kring de passager du väljer. Låt denna kommentar inbegripa din egen syn på skrivande samt de förväntningar och målsättningar du har med tanke på denna B-kurs i kreativt skrivande! Omfång: Cirka 1 sida, 12 punkter, 1½ radavstånd.

C. Läs den scannade inledningen av Ibsens "Hedda Gabler" (i mappen "Arbetsmaterial - inledande uppgifter" på startsidan i Moodle). Läs även om begreppet exposition i Birthe Sjöbergs bok, samt i ovan nämnda mapp. Beskriv vad du som läsare får veta i pjäsens exposition! Omfång: ½-1 sida, 12 punkter, 1½ radavstånd.

D. Erinra dig en teaterföreställning du sett eller ett drama du läst (som barn eller vuxen). Det kan vara ett drama av en av dina favoritförfattare eller en pjäs som av någon anledning betyder något särskilt för dig. Reflektera över det valda dramats betydelse för dig; vad du i tematiskt, språkligt och/eller dramaturgiskt hänseende finner särskilt värdefullt med det. Omfång: Cirka 1 sida, 12 punkter, 1½ radavstånd.


Lycka till!

Länk till kursens studiehandledning

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi som undervisar ser fram emot ett givande skriv- och läsår tillsammans med er!

Varmt välkomna att höra av er om ni har frågor och funderingar inför kursstart.

Väl mött på på nätet vid kursstart den 29 augusti!

Bästa hälsningar,
Ulrika Lif
072-506 58 21

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetUlrika Lif
Kursansvarig

Sidan uppdaterades 2021-10-30