Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp.

Varmt välkommen till kursen Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen Högskolepedagogik och flexibelt lärande ger fördjupad insikt i vad akademiskt lärarskap innebär och vad som styr och reglerar högre utbildning.

  • Kurskod: PE007A
  • Anmälningskod: T2173
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Kursperiod: 2022-08-29 - 2023-06-04

Du rekommenderas att skaffa litteraturen i god tid innan kursen startar och läsa minst 150 sidor innan första kursträffen.
Studiehandledningen kommer att finnas tillgänglig i kursrummet innan kursen startar.
Du når kursrummet genom att logga in på lärplattformen Moodle via Studentwebben med de uppgifter som är kopplade till ditt studentkonto. Obs! Ditt vanliga personalkonto funkar inte här.

Kursinformation

Kursen består av två delmoment som läses efter varandra och omfattar 7,5hp vardera.
Det första delmomentet omfattar Akademin som institution, den akademiska lärarrollen och akademiska värden - Pedagogisk grundsyn och genomförs v. 35-02.
Det andra delmomentet omfattar ett Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete och genomförs v. 03-22.

Kursintroduktion: Du kommer att ha tillgång till en inspelad version av introduktionen från måndag den 29 augusti, kl. 13.30.
Denna introduktion följs upp asynkront (skriftligt) i forum Frågor och svar samt muntligt i en videokonferens via Zoom torsdagen den 1 september 16.00-17.00, se kursrummet för mer information!

Kursens arbetsprocess bygger på att du bearbetar litteraturen vid ett antal lärarledda seminarier tillsammans med deltagare i din studiegrupp. De i kursen ingående uppgifter bearbetas vid seminarierna genom både muntlig och skriftlig feedback på varandras utkast.

Seminarier via Zoom är inplanerade perioden v. 39-40, 46-47 samt 52-01. Varje seminarium är planerat till 4 timmar. Exakt vilka tider bestäms inom respektive studiegrupp tillsammans med aktuell lärare. Första kursuppgiften är därför att senast fredag den 16 september, publicera gruppens planering för hösten 2022.

Notera dessa tider i din kalender redan nu, så att du kan planera in dina övriga åtaganden efter dem.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi som jobbar i denna kurs är,
Pierre Wiktorin
Ulla Damber
Catharina Höijer
Vi ses!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatharina Höijer

Sidan uppdaterades 2021-10-30