Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I, 7,5 hp.

Kursen ges i form av seminarier om kurslitteratur samt examination av kursen via Zoom. Samtliga kurstillfällen sker via Zoom den 30/8, 6/10, 20/10 och 2/11 klockan 13.00 - 16.00. Utöver det kommer information även att distribueras via lärplattformen Moodle.

  • Kurskod: PE073A
  • Anmälningskod: T2901
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2022-08-29 - 2022-11-06

Det är viktigt att du bekantar dig med Zoom, se exempelvis https://support.zoom.us/hc/en-us. Det är också viktigt att du har tillgång till ett headset eller motsvarande så att det inte blir rundgång under våra samtal. Inför varje seminarietillfälle kommer du att få en inbjudan till Zoom som du accepterar genom att klicka på en webblänk.

Kursinformation

träff 1 den 30/8, kl. 13-16 Lärare: Maria och Katina
Kursstart med presentation av kursen via Zoom. Länk finns i Moodle.
Introduktionsseminarium om perspektiv på organisation och ledarskap. Orientera dig i Bolman och Deal (2015) och förbered dig inför att skriva en kort summering om 2-3 A4-sidor av den egna läsningen. Vid det första och övriga inlämningsuppgifter ska du använda Times New Roman, 12 pkt, enkelt radavstånd, sidhuvud, sidfot och marginaler om 2,5 cm, eller motsvarande. Skicka till lärare och övriga kursdeltagare via Moodle senast 19/9. Samtliga inlämningsuppgifter ska läsas och kommenteras skriftligt av kursdeltagarna. Kommentarerna ska publiceras på anvisad plats i Moodle inom loppet av två dagar efter presstopp för inlämningsuppgifterna. Mer information kommer senare om exakt vart i Moodle som du kan ladda upp dina dokument.

Träff 2 den 6/10, kl. 13-16 Lärare: Maria
Till denna träff ska boken "Utmärkt skolutveckling: forskning om skolförbättring och måluppfyllelse" läsas. Boken handlar om vilka strategier som kan förbättra skolors resultat. Det förs även en omfattande internationell diskussion om hur forskningen kan bidra till att utveckla skolan, både utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Boken förklarar vilka faktorer som är viktiga att arbeta med på olika nivåer från politiker till skolhuvudmän, samt rektorer och lärare för att vägleda skolor i rätt riktning.

Gör som vid det förra tillfället, skriv en kort summering om 2-3 A4-sidor av den egna läsningen och skicka till lärare och övriga kursdeltagare senast 3/10. Tänk på att läsa och kommentera varandras inlämningsuppgifter skriftligt. Publicera kommentarerna på anvisad plats i Moodle inom loppet av tvådagar från presstopp för inlämningsuppgifterna. Glöm inte att om möjligt även referera till Nya perspektiv på organisation och ledarskap.

Träff 3 den 20/10, kl. 13-16 Lärare: Maria och Gunnar
Till denna träff läses boken "Skolledarskap och skolans frirum". Boken tydliggör den komplexitet som utmärker skolledares arbete och arbetsvillkor. I boken analyseras vad ett professionellt skolledarskap verkligen innebär. Dessutom diskuteras konsekvenserna av denna professionalism för skolledares faktiska yrkesutövande. Ta med två frågeställningar från boken som du önskar diskutera med författaren och kurskamraterna.

Skriv en kort summering om den egna läsningen som du tillämpar på ditt eget fall och skicka till lärare och övriga kursdeltagare senast 13/10. Glöm inte att om möjligt även referera till "Nya perspektiv på organisation och ledarskap". Kom ihåg att läsa och kommentera samtliga inlämningsuppgifter skriftligt. Publicera på anvisad plats i Moodle inom loppet av två dagar.

Träff 4 den 2/11, kl. 13-16 Lärare: Maria
Till denna träff ska du utveckla och fördjupa beståndsdelarna i ditt eget fall genom att med hjälp av kurslitteraturen och eventuell annan relevant litteratur redogöra för vad som i dina ögon är särskilt intressant med fallet. På vilket sätt hjälper litteraturen dig att förstå/förklara fallet? Vad skulle fallet kunna bidra med i praktisk/teoretisk mening? Vad uppfattar du skulle kunna vara av allmänt intressant att arbeta vidare med utifrån fallet? Vad skulle du själv vilja arbeta med om du bestämde dig för att utveckla fallet i ditt framtida självständiga arbete?
Gör som tidigare, skriv en kort summering av det egna fallet, reflektera utifrån den av dig valda litteraturen och skriv ett kort PM (se kursrummet för föreslagen struktur av ett PM). Skicka till lärare och övriga kursdeltagare i din grupp senast 24/10. Glöm inte att referera till relevant (kurs)litteratur. Kom ihåg att läsa och kommentera inlämningsuppgifter skriftligt. Muntlig ska ni agera kritiska vänner under seminariet den 2/11.

Kort utvärdering av kursens uppläggning och innehåll. Skriv en kort summering om vad du personligen har fått ut av kursen och skicka till lärare och övriga kursdeltagare senast den 10/11. Understryk gärna huruvida du fått något stöd av kurslitteratur, från digitala träffar och kommentarer på dina inlämningsuppgifter. Berätta gärna om och i sådana fall vad du har lärt dig om ditt eget fall. Publicera din summering på anvisad plats i Moodle inom loppet av två dagar från presstopp.

Vår ambition är att design på och innehåll i denna kurs kommer att leda till ett lärande om eget ledarskap och ökad medvetenhet om utveckling av pedagogisk verksamhet. Vi hoppas att kursens planerade innehåll i kombination med ditt eget paper ska både utmana och bilda dig inom ramen för aktuella teman.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Ännu en gång, varmt välkommen till kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetMaria Styf
Maria Styf

Sidan uppdaterades 2021-10-30