Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II, 7,5 hp.

Kursen ges i form av seminarier om kurslitteratur samt examination av kursen via Zoom. Samtliga kurstillfällen sker via Zoom den 30/8, 6/10 och 2/11 klockan 09.00 - 12.00. Utöver det kommer information även att distribueras via lärplattformen Moodle.

  • Kurskod: PE074A
  • Anmälningskod: T2063
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2022-08-29 - 2022-11-06

Det är viktigt att du bekantar dig med Zoom, se exempelvis https://support.zoom.us/hc/en-us. Det är också viktigt att du har tillgång till ett headset eller motsvarande så att det inte blir rundgång under våra samtal. Inför varje seminarietillfälle kommer du att få en inbjudan till Zoom som du accepterar genom att klicka på en webblänk.

Kursinformation

Träff 1 30/8 kl. 09.00 - 12.00
Lärare: Susanne och Sandra
Kursstart via Zoom med kursintroduktion och presentation av lärare, studenter och kurs. Träffen kommer att innehålla ett introduktionsseminarium om perspektiv på ledarskap samt en kortare workshop för att planera kursens examination i dialog med deltagarna. Kursen examineras i form av ett paper. I en kortare workshop arbetas ett antal frågeställningar fram som täcker målen i kursplanen.

Träff 2 6/10 kl. 09.00 - 12.00
Lärare: Sandra och Katina
Litteraturseminarium på kurslitteraturen via Zoom.? Kursen förutsätter att du har läst all kurslitteratur till den andra träffen den 6/10. Du förbereder genom att föra en trippellogg över varje text (finns på Moodle).

Träff 2 bygger på att du som deltagare tar aktivt ansvar att förbereda och planera för att leda detta litteraturseminarium. Din uppgift är att förbereda samtalsfrågor utifrån litteraturen med hjälp av en trippellogg. Två av deltagarna fungerar som ”chair” och leder de efterföljande diskussionerna under 45 x 2 minuter. Närmare instruktioner kommer att finnas på Moodle.
Inför internat 3 är uppgiften att skriva ett paper som lämnas in på Moodle senast den 28 oktober. Paperet ska innehålla 2500-2700 ord exkl. referenslista enligt APA.

Träff 3 2/11 kl.09.00 - 12.00
Lärare: Susanne och Maria
Kursavslut med examination av kursen via Zoom. Kursen examineras genom era paper och
traditionsenligt oppositionsförfarande. Mer information och underlag kommer att finnas på Moodle.

Kort utvärdering av kursens uppläggning och innehåll. Skriv en kort summering om vad du personligen har fått ut av kursen och skicka till lärare och övriga kursdeltagare senast den 10/11. Understryk gärna huruvida du fått något stöd av kurslitteratur, från digitala träffar och kommentarer på dina inlämningsuppgifter. Berätta gärna om och i sådana fall vad du har lärt dig om ditt eget fall. Publicera din summering på anvisad plats i Moodle inom loppet av två dagar från presstopp.

Vår ambition är att design på och innehåll i denna kurs kommer att leda till ett lärande om eget ledarskap och ökad medvetenhet om utveckling av pedagogisk verksamhet. Vi hoppas att kursens planerade innehåll i kombination med ditt eget paper ska både utmana och bilda dig inom ramen för aktuella teman.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Ännu en gång, varmt välkommen till kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetSusanne Sahlin
Med vänlig hälsning,
Sandra, Maria, Katina och Susanne
genom kursansvarig Susanne Sahlin

Sidan uppdaterades 2021-10-30