Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang II, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang II, 7,5 hp.

Kursen ingår i utbildningsplanen för Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning. Kursen ges även som fristående kurs.

  • Kurskod: PE080A
  • Anmälningskod: T2073
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2022-11-07 - 2023-01-15

Du rekommenderas att införskaffa litteraturen i god tid innan kursen startar och läsa minst 250 sidor innan första kursträffen. Du kommer att arbeta med den intensivt i början av kursen. Du får även muntlig information och möjlighet att ställa frågor i samband med introduktionen v. 35.
Studiehandledningen kommer att finnas tillgänglig i kursrummet innan kursen startar.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Kursintroduktion sker v. 35 genom en inspelad introduktion som är tillgänglig från kl. 13.00 måndag den 7 november, kl. 13.00 Denna introduktion följs upp asynkront (skriftligt) i forum Frågor & svar i kursrummet på Moodle. I samband med en videokonferens via Zoom torsdagen den 10 november 13.00–16.00, finns tillfälle att reda ut de frågor som återstår.
Se kursrummet för mer information!

Kursen bygger på att du bearbetar litteraturen vid ett antal seminarier. Du kommer att arbeta med en forskningsliknande uppgift som löper genom hela kursen och där utkast bearbetas muntligt vid seminarierna och som kompletteras med skriftlig feedback på varandras utkast.

Seminarier via videokonferensen Zoom är planerade till torsdagen den 1/12 & 22/12, båda tillfällena 08.30 - 12.00
Seminariet i Sundsvall är planerat till onsdag den 11 januari, kl. 09.30 - 17.00

Notera dessa tider i din kalender redan nu, så att du kan planera dina andra åtaganden efter dem.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Då ses vi!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatharina Höijer
Kursansvarig

Sidan uppdaterades 2021-11-01