Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp | miun.se

Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp.

Välkommen till kursen Pedagogik GR (C). Efter kursen har du möjlighet att ansöka om högskoleexamen eller filosofie kandidat examen i pedagogik, beroende på hur din övriga studieportfölj ser ut.

  • Kurskod: PE207G
  • Anmälningskod: T2163
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2022-08-29 - 2023-06-04

Kursintroduktion är planerad till onsdag 31 augusti, kl. 09.00 - 11.00. Detta tillfälle innehåller upprop, introduktionsföreläsning, presentation av kursen samt presentation av läraplattformen Moodle och indelning i studiegrupper.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Kursen består av två delkurser.

I delkurs 1 "Pedagogik som vetenskap" behandlas fördjupade studier i vetenskapen pedagogiks moderna förändring och utveckling samt aktuella forskningsfrågor. De olika principiella stegen i en forskningsprocess fördjupas liksom sättet att söka, samla och kritiskt tolka relevant information i pedagogisk forskning. Kursuppgifterna innebär att du utför ett antal mindre empiriska studier och skriver ett PM.

I delkursen Pedagogik som vetenskap ingår tre kursuppgifter. Samtliga uppgifter är skriftliga och bearbetas både i grupp och individuellt. Uppgift 1 och 2 handlar om Perspektiv på pedagogisk, kvantitativ och kvalitativ forskning.
Uppgift 3 a-c handlar om insamling och analys av data samt presentation av forskningsresultat.
Uppgifterna bygger på att du provar på att genomföra och redovisa två mindre undersökningar, en med kvantitativt och en med kvalitativt upplägg samt formulerar ett forskningsbart problem som du skulle vilja studera inom det pedagogiska fältet,

Alla uppgifter redovisas skriftligt och diskuteras muntligt.

Som stöd i din bearbetning av kurslitteratur och utförande av uppgifter ingår olika lärarledda läraktiviteter. Dessa är planerade till onsdagar, ojämna veckor, kl. 09.00 -11.00 de flesta tillfällen, med start vecka 35. Varje tillfälle innehåller föreläsning och/eller seminarium och gruppdiskussioner.

Boka in dessa tider i din kalender redan nu, så att du kan planera dina andra åtaganden efter dem.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatharina Höijer
Kursansvarig

Sidan uppdaterades 2021-10-30