Sociologi GR (A), 30 hp | miun.se

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Sociologi GR (A), 30 hp.

De lärare ni kommer att möta på första momentet är Ida Sjöberg (momentansvarig) och Tor Hammer. Vid kursstart finns det material som ni kan jobba med inför inneveckan som är mellan 6-8/9 då vi träffas på campus Sundsvall. Med på kursen finns också Lasse Reinikainen som är kursansvarig för hela A-kursen, så om ni har frågor rörande hela 30 hp-kursen kan ni vända er till honom.

  • Kurskod: SO098G
  • Anmälningskod: M2991
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2022-08-29 - 2023-01-15

Tänk på att införskaffa litteraturen i god tid innan kursstart; detta gäller också inför de olika delmomenten på kursen. När det gäller första momentet så börjar vi med böckerna Båten i parken (Månson), Sociologi 2.0 (Lindgren) och Vardagslivets socialpsykologi (Johansson & Lalander). Ni kommer också läsa andra texter (artiklar), dessa kommer att finnas tillgängliga på Moodle.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5059Z2803vQQ7wZ1Q93Y09yY5YQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

När kursen börjar kommer ni få en studieguide för hela terminen där ni får information om kursens olika moment. I Moodle ser ni också vad ni förväntas göra under momentets gång. Man kan göra de flesta uppgifter i den takt det passar en själv. I schemat tiderna ligger tiderna inneveckorna för moment 1 och 2. Exakta tider för inneveckan på moment 3 (v. 48) kommer i början av terminen. Moment 4 har ingen innevecka då den går över jul och nyår. Då får ni istället möjlighet att interagera med lärarna via Zoom.

När kursen startar 29/8 så kommer det att finnas inspelade föreläsningar, länkar till olika former av material och olika uppgifter/inlämningar som ni får jobba med under momentets gång, liksom instruktioner inför första inneveckan. Det blir ingen salstentamen under terminen utan alla examinationer sker via hemtentor och utförande av obligatoriska uppgifter. En viktig sak att tänka på i relation till hemtentor: i sociologiämnet använder vi Harvard som referenssystem. Det går bra att använda APA, men då måste det ske tillsammans med användning av sidnummer.

Här följer lite övergripande information om kursens olika delar:

Kursen är uppdelad på fyra olika moment. Moment 1 (Sociologisk Introduktion) går igenom sociologins grunder och introducerar teorier på både övergripande samhällsnivå och på individ- och gruppnivå. Moment 2 (Klass, kön och etnicitet) behandlar centrala sociala kategoriseringar vilka bildar grund både för våra identiteter likväl som samhälleliga strukturer.Moment 3 (Kvalitativ metod) behandlar metod såväl teoretiskt som praktiskt. Moment 4 (Sociologins klassiker) är det avslutande momentet på A-nivå och ger en fördjupning i teorier som introduceras redan på moment 1, men här fokuserar vi på originaltexter av några klassiska sociologer. I några moment används olika typer av uppgifter, både individuellt och i tillfälliga grupper, eftersom en viktig del i lärandet är diskussioner och egna reflektioner. Av denna anledning har vi också olika former av examinationer; det kan vara hemtentor, inlämningsuppgifter, online-quiz eller examinerande seminarier likväl som kombinationer av dessa.

Denna kurs syftar till att ge er goda kunskaper om både strukturer och kulturer i samhället, vilket möjliggör djupare analyser av de sociala processer som påverkar människor villkor.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Välkomna till en spännande termin som ger nya perspektiv på samhället! Om ni har frågor om första momentet så kan ni vända er till Ida Sjöberg (ida.sjoberg@miun.se) och om ni har frågor kring hela kursen så kan ni vända er till Lasse Reinikainen (lasse.reinikainen@miun.se).

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetLasse Reinikainen
Lasse Reinikainen/Kursansvarig Sociologi A.

Sidan uppdaterades 2022-06-28