Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp | miun.se

Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp.

Kursen har en huvudsaklig inriktning på det svenska språkets struktur ur ett andraspråksperspektiv. Den ingår i en serie 7,5-poängskurser där de övriga delarna består av: A1 med inriktning på fonologi, A3 med inriktning på språksociologi och flerspråkighet samt A4 med inriktning på andraspråksinlärning. Kursens syfte, innehåll, lärandemål och examinationsformer framgår av kursplanen.

  • Kurskod: SS011G
  • Anmälningskod: M2025
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2022-11-07 - 2023-01-15

Kursen inleds måndag den 7 november kl. 10.15-12.00 med ett webb-möte då kursens upplägg kommer att presenteras.

Alla länkar till våra webbmöten kommer att finnas på Moodle som du får tillgång till då du har registrerat dig som student på Mittuniversitetet.

Kursinformation

Kursen går på halvfart vilket innebär att du bör räkna med ungefär 20 timmars studier per vecka. Vissa uppgifter kräver arbete i mindre grupper varför det är viktigt att alla kan vara tillgängliga. Observera att obligatorisk närvaro gäller vid examinationsseminarier (se kursens schema). Salstentamen kan skrivas på våra campus (Sundsvall och Östersund) eller på annan ort.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

En liten uppgift ska skickas in före kursens första träff.

Berätta lite om dig själv, vem du är och ditt intresse för ämnet Svenska som andraspråk. Skriv ner din presentation (omfång: ca 300 ord) och skicka den till Diskussionsforum på Moodle. Övriga studenter kommer att kunna läsa din berättelse.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetElzbieta Strzelecka
Än en gång, varmt välkommen!

kursansvarig

Sidan uppdaterades 2021-11-01