Historia GR (A), Demokrati och medborgarskap, 15 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Historia GR (A), Demokrati och medborgarskap, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursplan: Historia GR (A), Demokrati och medborgarskap, 15 hp

Kurskod: HI057G Anmälningskod: M2049
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-06-10 - 2019-08-18

Kursen börjar måndag 10 juni och avslutas fredag 16 augusti. Den är en nätkurs och innehåller inga fysiska träffar. All kommunikation sker via lärplattformen Moodle som öppnar några dagar före kursstarten, där hittar du också kursens planering/schema.

Större skriftliga hemtentamina skrivs och lämnas in under v. 28 och 33.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen är uppdelad i två moment, moment 1: "Demokrati och medborgarskap i Sverige och Norden” (v. 24-28) och moment 2: "Demokratiseringsprocesser i teori och praktik” (v. 29-33).

Syftet är att ge grundläggande och inom vissa områden fördjupade kunskaper om demokratins utveckling med tonvikt på perioden från 1800-talets mitt fram till idag. Det första momentet innehåller en fördjupning av den svenska demokratins historia: demokratiseringens förutsättningar och villkor på lokal, regional och nationell nivå. Fokus ligger på reformeringen av rösträtten, styrelseskicket och statsmakten i början av 1900-talet samt på demokratins nutida tillstånd och utmaningar. Det andra momentet, som vidgar perspektiven till internationell nivå, behandlar olika demokratiseringsteorier och belyser aktuell forskning inom området. Målsättningen är att detta delmoment ska ge Dig verktyg för att självständigt kunna jämföra och analysera demokratins historiska utveckling i Sverige, Europa och andra delar av världen.

Lärplattformen Moodle fungerar som vår mötesplats, där studiehandledning, uppgifter och annan viktig information kommer finnas tillgänglig vid kursstart. På Moodle kommer det också finnas möjlighet att ställa frågor till läraren och delta i olika diskussionsfora.

Kursen examineras genom olika former av skriftliga inlämnings- och forumuppgifter som baseras på kurslitteraturen. Upplägget ger Dig stor flexibilitet i att planera dina studier men förutsätter ett stort mått av självständighet och eget ansvar. Glöm inte att inhandla eller låna litteraturen i god tid innan momenten startar (se aktuell litteraturlista i kursplanen). Förutom böckerna som hör till det första momentet är det bra om du inför starten har införskaffat boken av Ekman m. fl ”Demokratiseringsprocesser: nya perspektiv och utmaningar” (2014) eftersom den används för att ge en grundläggande introduktion till demokratiseringsteori och för att introducera några av de frågeställningar som vi kommer att behandla genom hela kursen.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Än en gång, varmt välkommen till sommarens studier!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Erik Nydahl
Kursansvarig