Maskinteknik GR (A), Projektledning/projekthantering, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Maskinteknik GR (A), Projektledning/projekthantering, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Jag som är kursansvarig och examinator heter Mats Ainegren. Övriga lärare som ni kommer i kontakt med i kursen heter Kajsa Nilsson och David Samuelsson.

Kursplan: Maskinteknik GR (A), Projektledning/projekthantering, 7,5 hp

Kurskod: MT001G Anmälningskod: H4029
Ort: Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-06-10 - 2019-09-01

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri1X50g70560YvQQ51Z8070Y0ZyQ001753Y69Q7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
När du fått dina inloggningsuppgifter till Studentportalen kommer du åt viktiga dokument till kursen, t.ex. schema, kursplan och studiehandledning. Den sistnämnda hittar du på lärplattformen Moodle som du kommer åt efter registrering på kursen. Jag rekommenderar att du börjar med att läsa dessa dokument.

Var aktiv i kursen!
För att visa att du är aktiv på kursen måste du under de tre första veckorna genomföra ett obligatoriskt kursmoment. Om du inte genomför aktiviteten förlorar du din plats på kursen. Det medför att du inte kan fortsätta att följa denna kursomgång. Du får söka kursen nästa gång den erbjuds. Har du frågor om detta är du alltid välkommen att kontakta oss på kontakt@miun.se.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Mats Ainegren
Kursansvarig