Historia GR (A), Rasismens historia, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Historia GR (A), Rasismens historia, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Varmt välkommen till sommarkursen Rasismens historia. Den börjar måndag 8 juni och avslutas fredag 14 augusti och är uppdelad i två moment, moment 1: "Rasismen, upplysningen och kolonialismen" (v. 24-28) och moment 2: "Rasismens djupa strukturer. Den moderna rasismen i Europa och Nordamerika", (v. 29-33).

  • Kurskod: HI030G
  • Anmälningskod: M2279
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2020-06-08 - 2020-08-16

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursens övergripande syfte är att ge en orientering om rasismens historia, problematisera och diskutera synen på ras, rasismens funktion, uttryck och kopplingar till den historiska kontexten.

Kursen är en nätkurs och innehåller inga fysiska träffar. I stället kommer Lärplattformen Moodle vara vår mötesplats, där studiehandledning, uppgifter och annan viktig information kommer finnas tillgänglig vid kursstart. På Moodle kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till läraren och delta i olika diskussionsfora.

Under kursen ges ett antal obligatoriska veckouppgifter och båda momenten avslutas med en mer omfattande hemtentamen (på två fastställda datum). Inhandla eller låna litteraturen i god tid innan respektive moment startar. Det är extra viktigt att ni skaffat Fredricksons ”Rasism: En historisk översikt” före kursstart. Boken, som ger en grundläggande överblick och introducerar några av de frågeställningar som vi kommer att behandla under kursen, läses under första kursveckan.

Litteraturlista, moment 1:
Christian Catomeris, Det ohyggliga arvet, Ordfront förlag, 2017
George M. Fredrickson, Rasism: En historisk översikt, Historiska media, 2003 (Finns att köpa som e-bok eller på engelska)
Tobias Hübinette (red.), Ras och vithet: Svenska rasrelationer igår och idag, Studentlitteratur, 2017 (Valda delar)
Sven Lindqvist, Utrota varenda jävel, Bonniers, 2011 (Äldre upplagor fungerar också)
Lennart Lundmark, Allt som kan mätas är inte vetenskap: en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet, 2007 (http://www.lennartlundmark.se/file/rasbiologi1.pdf/rasbiologi1.pdf)

Litteraturlista, moment 2:
Stuart Hall, The fateful triangle: Race, ethnicity, nation, Harvard University Press, 2017
Alana Lentin, Racism and anti-racism in Europé, Pluto Press, 2004 (E-bok)
Edward W Said, Orientalism, Ordfront, 2003
Tobias Hübinette (red.), Ras och vithet: Svenska rasrelationer igår och idag, Studentlitteratur, 2017 (Valda delar)

(Ytterligare någon artikel kan tillkomma)

Har ni frågor som rör första momentet eller kursen som helhet, kontakta Per Hammarström, per.hammarstrom@miun.se. Rör frågorna specifikt det andra momentet kan ni vända er till Christian Gredov, christian.gerdov@miun.se.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkomna till kursen!
/Per Hammarström (moment 1) och Christian Gerdov (moment 2)

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetPer Hammarström
Kursansvarig