Historia GR (B), Den föreställda nationen: historia, identitet, minnen och monument, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Historia GR (B), Den föreställda nationen: historia, identitet, minnen och monument, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

  • Kurskod: HI054G
  • Anmälningskod: M2309
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2020-07-13 - 2020-08-16

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

På läroplattformen Moodle finner du en studiehandledning som utförligt redogör för kursens innehåll och dess lärandemål. Handledningen har en utförlig kurslitteraturlista och ett översiktligt schema för kursen med dess hållpunkter för olika deadlines. I studiehandledningen återfinns även instruktioner för en gruppövning som hålls under de första två veckorna av kursen och en seminarieuppgift som lämnas in ungefär i mitten av kursen. Information om den avslutande hemtentamen för kursen läggs ut senare på kurssidan på läroplattformen. Börja med att noga läsa igenom studiehandledningen!

På kurssidan på Moodle finner du även några förinspelade föreläsningar med tillhörande power points (som även finns upplagda utan tillhörande ljudspår) som syftar till att introducera några centrala begrepp. I övrigt präglas kursen av ett stort mått självständighet med självstudier och egen inläsning av kurslitteraturen.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetChristian Gerdov