Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Välkommen till kursen hälsar Daniel Lewandowski. Jag hoppas att du kommer att finna kursen intressant och lärorik!

  • Kurskod: JU001G
  • Anmälningskod: L4079
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2020-06-08 - 2020-08-16

Kursen pågår under veckorna 24till 34. Du erbjuds distansundervisning via det internetbaserade kommunikationsverktyget Moodle, som du får tillgång till efter din registrering. I Moodle hittar du alla uppgifter om kursen.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Du kan börja med att ta del av Studieguiden. Vi har gjort iordning ett förslag till lässchema. Juridiska områden presenteras i PowerPoint och dessa är även inspelade. I anslutning härtill finns tillämpningsövningar med facit.
Du kan skicka in inlämningsuppgifter och får då personliga kommentarer av oss lärare. Detta är inte obligatoriskt utan helt frivilligt.

Det enda obligatoriska momentet är en skriftlig tentamen. Den brukar genomföras som en salstentamen på något högskola/universitet i ditt närområde. För det fall Corona-epdiemin fortsätter kan det bli aktuellt med hemtentamen. Besked om detta ges senare under kursen.

Vi ser gärna att du är delaktig i kommunikationen av övningarna med studiekamrater och lärare under forumen i blocket Kommunikation för att underlätta din inlärning. Det finns faktiskt ett obligatoriskt enklare moment som du under de inledande tre veckorna ska göra för att visa att du är aktiv på kursen(tar 30 sekunder i anspråk). Tidigt avbrott kommer att rapporteras om detta uteblir. Deltagande i alla andra aktiviteter på Moodle är frivilligt. Ett aktivt deltagande ger dig dock bättre möjligheter till ett bra resultat på kursen. Får du problem med tekniska frågor rörande Moodle – kontakta helpdesk@miun.se, tfn 010-142 80 00

Härutöver bedrivs egenstudier genom att läsa kurslitteraturen. Kursens mål, innehåll, litteratur mm hittar du i kursplanen https://www.miun.se/utbildning/kursplaner-och-utbildningsplaner/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=21966 . Där finns också en lista på kurslitteraturen. Vårt förslag till lässchema visar för varje vecka vad du ska studera och vilka övningar som berör respektive avsnitt. Juridik är ett område där det ständigt sker förändringar och det är önskvärt att du har tillgång till den senaste upplagan av den obligatoriska litteraturen. Väljer du äldre upplagor får du vara beredd att på egen hand komplettera. Mer information om lagboken hittar du under blocket Kursinfo i Moodle.

Examination sker genom skriftlig obligatorisk salstentamen den 14 augusti. Därefter finns flera möjligheter till omtentamen. Student får själv söka upp och boka plats för att skriva tentamen på annan ort. Mer information om hur tentamen går till hittar du under blocket Examination i Moodle.

För administrativa frågor, t ex registrering, tentamen på annan ort m.m., kontakta frontdesk support, tfn 063-16 59 00 telefontid kl 9-15, eller mejl HUVkontakt@miun.se

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Väl mött på sommarjöken!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetDaniel Lewandowski
Daniel Lewandowski
Kursansvarig
daniel.lewandowski@miun.se
(tfn 070-3104443)