Kulturgeografi GR (A), Globaliseringens utmaningar, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Kulturgeografi GR (A), Globaliseringens utmaningar, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Globaliseringens utmaningar är komplexa och breda. Vi har sett en konsekvens nu av globalisering genom den snabbt spridning runt om i världen av coronaviruset! Genom att studera kulturgeografins olika teman kan man få en förståelse för dessa. Det är precis det vi gör i kursen.

Det är viktigt att du läser studiehandledningen noggrant eftersom all information du behöver om kursen finns där.

  • Kurskod: KG044G
  • Anmälningskod: L4059
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-06-08 - 2020-08-16

Vecka 24 - 8 juni 2020 Kursens början.

Läsa kap. 1 och 2 i Knox och Marston

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri105607570007QQ53ZZ916001yYW1Q086708009Q6.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen skers helt på distans. Alting finns på Moodle sidan och i Studiehandledningen.

Kursboken: Knox, Paul och Marston, Sallie (2016) Human Geography. Places and Regions in Global Context. 7e. upplag Pearson Education International: Harlow

Obs: om du hittar en tidigare upplägg är det inget problem

Olika artiklar eller materiell finns på Moodle

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Jag heter Heather Mackay och är kursansvarig. Vi har också Martin Wallstam som lärare. Vi båda är själv en produkt av globaliseringen då vi har bott i olika länder, och på olika platser i Sverige. Och så jobbar vi i en internationell miljö på Mittuniversitetet. På vilket sätt känner du att du bor i en sammankopplad värld?

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetHeather Mackay
Heather Mackay, PhD
Vik. Lektorat, EJT Miun